Avaluació de la planificació estratègica en matèria de subvencions

Un instrument de transparència per als ajuntaments

Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern, 2021

Avaluació de la planificació estratègica en matèria de subvencions
Author:
Martí Oliver-Mora i Hungria Panadero
Publisher:
Fundació Ferrer i Guàrdia
Editing:
Studies
Languages:
Catalan
Publication date:
15/10/2021
Download
Download

Sinopsi

Estudi introductori per a poder integrar en el Pla Estratègic de Subvencions, els indicadors de retorn, d’impacte, d’acompliment dels propòsits,indicadors, etc. de les subvencions atorgades al seu teixit associatiu del propi municipi. 

L’avaluació de les polítiques públiques està ocupant un lloc cada vegada més central com a instrument que permet aportar rigor tècnic i valor afegit als programes i actuacions que impulsa l’administració pública. La raó de ser de l’avaluació està relacionada amb la naturalesa canviant dels problemes socials als que intenten donar resposta les polítiques públiques.