Transparència, comunicació i influència de la indústria del joc d'atzar a les administracions públiques i a la societat civil

Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern, 2021

Transparència, comunicació i influència de la indústria del joc d'atzar a les administracions públiques i a la societat civil
Author:
David Pere Martínez Oró
Publisher:
Episteme, Investigació i Intervenció Social
Editing:
Studies
Languages:
Catalan
Publication date:
14/10/2021
Download
Download

Sinopsi

Anàlisi sobre la legislació existent tant a nivell Europeu, Estatal i Local respecte el lobby del joc. Es descriu la bona pràctica de Montcada i Reixach, mitjançant una ordenança municipal, s’ha evitat la implantació d’una sala de joc al municipi.

Segons l’Anuari del Joc de Gómez Yáñez i Lalanda (2020), durant el 2019, la quantitat de «joc real» (diferència entre les quantitats jugades i els premis) referent al joc privat a Espanya va ascendir fins als 5.636 milions d’euros 4.860 derivats del joc presencial i 776 del joc online.