Transparència i Gènere en els municipis de l'AMB

Memòria Final

Subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència i el bon govern, 2020

Transparència i Gènere en els municipis de l'AMB
Author:
Fundació Carles Pi i Sunyer
Editing:
Studies
Languages:
Catalan
Publication date:
30/11/2020
Download
Download

Sinopsi

Aquest estudi analitza el desenvolupament de les polítiques de transparència municipals amb perspectiva de gènere, a partir del llenguatge emprat a les seves pàgines web i identifica els elements que poden incorporar perspectiva de gènere dins de les eines de transparència i publicitat activa municipal.

  • Explora i examina la presència d’aquests elements en la informació que ofereixen els
  • 36 municipis de l’
  • Valora la implantació, presència i ús d’aquests elements i identifica els municipis que
  • les apliquen.
  • Proposa un catàleg de dades i informació amb rellevància en termes de transparència
  • que incorpori perspectiva de gènere en els 36 municipis de l’
  • Explora possibles elements determinants de la diferent presència d’informació en
  • perspectiva de gènere.