Avaluació de les polítiques públiques

AGT5204 - Les auditories internes i externes d'avaluació de la qualitat dels serveis públics i sobre la incidència social de les polítiques públiques. Aquestes informacions han d'incloure els criteris i la metodologia per a avaluar el compliment dels plans i els programes i el resultat de les avaluacions prèvies, els informes de seguiment i les avaluacions ex-post.

 • Disponibilitat:
  Parcial
 • Publicació:
  Gestió de la qualitat i del medi ambient
 • Observacions:

  Es pot obtenir informació sobre els quatre instruments següents que disposa l'AMB per tal d'avaluar la qualitat dels serveis públics:
  - Sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient (SIGQMA), que inclou els criteris per valorar, també, els parcs i platges metropolitanes
  i els requisits tècnics per redactar projectes públics de construcció i documents urbanístics
  - Sistema de gestió de la qualitat de sanejament i inspecció d'aigües residuals
  - Sistema de gestió de la qualitat del laboratori
  - Sistema de qualitat en transport de viatgers
  A nivell general, aquest apartat del lloc web presenta informació sobre el SIGQMA i els criteris a partir dels quals s'estableix la qualitat d'alguns serveis públics però pràcticament no publica els resultats d'aquestes avaluacions. Les memòries de mandat també ofereixen informació sobre l'avaluació dels serveis públics. No es publiquen els informes de seguiment del PAM.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Memòries de mandat
 • Servei responsable:
  Serveis Interns
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  09.01.24