Catàleg de dades i documents interoperables

AGT5504 - Relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de les administracions i que es poden obtenir per mitjans electrònics.

 • Disponibilitat:
  No es publica
 • Publicació:
  Gestió documental
 • Observacions:

  No es publica un catàleg de dades i documents interoperables, entès com l'instrument que fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els documents que són en poder de les administracions públiques, a l'efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.

 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  10.01.24