Dades estadístiques

AGT5301 - La informació estadística generada per l'ens.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Dades estadístiques
 • Observacions:

  A la secció del web “àrea metropolitana”, hi ha un apartat de “dades estadístiques” que recopila informació de caràcter quantitatiu agrupada en les temàtiques següents: demografia, territori, societat, economia, medi ambient i mobilitat i transport. En tots els casos, la informació es presenta de forma sistematitzada a través de gràfics dinàmics i també en arxius en format reutilitzable. No obstant, la major part de les dades estan desactualitzades, com per exemple, les demogràfiques on el darrer any consultable és 2018, les dades de turisme són de 2014 i les de renda de 2011. Són una excepció les dades en matèria d'aigües.

  Aquestes dades coincideixen, en gran part, amb la informació recollida a l'informe "L'AMB en xifres 2023", disponible a l'apartat de publicacions.

  En l’apartat “dades obertes”, es poden consultar més de 200 datasets amb informació estadística sobre diferents àmbits temàtics tot i que algunes dades no estan actualitzades.

  D'altra banda, des de la plataforma Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de l'AMB es pot accedir a la visualització territorial de 99 indicadors sobre demografia, renda, habitatge, activitat econòmic, mobilitat i sostenibilitat, desglossats en els 268 àmbits estadístics metropolitans (AEM) delimitats amb el consens tècnic municipal i metropolità.

 • Format:
  CSV, XLS, HTML
 • Reutilització:
  Total
 • Fonts adicionals:
  Plataforma IDE (infraestructura de dades espacials)
 • Dades obertes:
  Catàleg de dades obertes (dades estadístiques)
 • Fonts externes:
  La Metròpoli en 100 indicadors
 • Servei responsable:
  Àrea de Planificació Estratègica
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  09.01.24