Despeses en concepte de viatges, desplaçaments i allotjaments

AGT1214 - Detall de despeses en concepte de viatges, desplaçaments i allotjaments dels càrrecs electes i directius.

 • Availability:
  Pendent de publicació
 • Remarks:
  El Codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades no preveu la publicació de les despeses en concepte de viatges, desplaçaments i allotjaments i, per tant, aquesta informació no es publica al lloc web corporatiu de l'AMB.
 • Reutilisation:
  No aplicable
 • Service in charge:
  Servei de Gestió Econòmica
 • Updating:
  Contínua
 • Date of this fact sheet:
  12.12.22