Informació geogràfica territorial i urbanística

AGT5403 - Accés a dades i consulta de manera gràfica dels sistemes d'informació geogràfica d'anàlisi i planificació territorial: bases cartogràfiques, serveis web geogràfics, visors i aplicacions.

 • Disponibilitat:
  Total
 • Publicació:
  Cartografia
 • Observacions:

  En l'apartat d'"urbanisme" de l'AMB, es pot consultar informació geogràfica de diferent tipus: la cartografia dels municipis que conformen l'AMB, el mapa topogràfic metropolità, l'arxiu cartogràfic i mapes del planejament urbanístic metropolità. A més a més, el portal d'infraestructures de dades especials (IDE) de l'AMB també ofereix visualitzacions geogràfiques de dades i indicadors desagregats en els 268 àmbits estadístics metropolitans (AEM).

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Parcial
 • Fonts adicionals:
  Geoportal de planejament urbanístic
 • Servei responsable:
  Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  10.01.24