Informes i estudis

AGT5304 - Publicació íntegra del text dels estudis i informes contractats per l'administració pública sobre polítiques públiques sectorials i anàlisi comparada. La informació ha d'anar acompanyada de la referència a la identificació de l'expedient de contractació i als informes de valoració, en cas que siguin preceptius.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Estudis metropolitans
 • Observacions:

  La secció anomenada “estudis metropolitans” del web corporatiu concentra prop de 300 estudis publicats que fan referència a sostenibilitat, medi ambient, mobilitat, socioeconomia, estratègia i territori. A més a més, la secció disposa d’un cercador per tipus, tema i paraula clau que permet localitzar la informació d’interès de forma àgil i ràpida. Tots aquests documents es poden consultar a través d’un programa de visualització i també descarregar en format PDF. D'altra banda, també es poden consultar estudis en les seccions temàtiques del web, com per exemple, en la d'urbanisme. No obstant, en cap cas, es publica la identificació de l'expedient de contractació ni els informes de valoració.

 • Format:
  PDF
 • Reutilització:
  No reutilitzable
 • Servei responsable:
  Oficina Tècnica de Gerència
 • Actualització:
  Contínua
 • Data d'aquesta fitxa:
  09.01.24