Normativa d'urbanisme i obres públiques

AGT5401 - Normes aprovades per l'ens en matèria d'urbanisme i obres públiques (ordenances municipals d'usos, d'obres, …), així com la seva tramitació i regulació material.

 • Disponibilitat:
  Elevada
 • Publicació:
  Normativa urbanística metropolitana
 • Observacions:

  L'apartat "territori" del web corporatiu preveu un espai dedicat a les normes urbanístiques de l'AMB, que inclou normes i ordenances (d'edificació, rehabilitació i publicitat) i permet accedir a la regulació material. També incorpora un buscador per tipus de normativa, municipi i paraula clau. Aquest apartat, però, no fa referència al procés de tramitació d'aquestes normes.

 • Format:
  HTML
 • Reutilització:
  Elevat
 • Servei responsable:
  Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  10.01.24