Registre d'eliminació de documents

AGT5503 - Registre que ha d'informar dels processos d'eliminació dels documents de l'ens.

 • Disponibilitat:
  No es publica
 • Publicació:
  Gestió documental
 • Observacions:

  Malgrat que la política de gestió documental de l'AMB preveu que els processos d'eliminació de la documentació estiguin autoritzats i enregistrats per tal de deixar constància de la seva eliminació, no es publica aquest registre al web corporatiu.

 • Reutilització:
  No aplicable
 • Servei responsable:
  Secretaria General
 • Actualització:
  Contínua (quan es produeixen canvis)
 • Data d'aquesta fitxa:
  10.01.24