Criteris interpretatius de contractació i manuals per als licitadors

AGT3118 - Els acords, directrius, instruccions, informes, recomanacions i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació, així com els manuals per als licitadors.

 • Availability:
  Pendent de publicació
 • Remarks:
  Tot i que l'AMB ha dut a terme consultes a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en alguns casos concrets, com el que es detalla en una notícia, publicada al lloc web de l'AMB amb data 26/07/2016 en relació amb la contractació del servei d'autobús nocturn, no es localitza l'informe emès per aquest òrgan en relació amb aquesta qüestió. Tampoc es poden consultar altres acords, directrius, instruccions o recomanacions dels òrgans consultius ni els manuals per als licitadors.
 • Reutilisation:
  No aplicable
 • Additional sources:
  Notícia
 • Service in charge:
  Contractació
 • Updating:
  Anual
 • Date of this fact sheet:
  19.12.22