Xarxes

L'activitat internacional de l'AMB es vehicula a través de la participació en xarxes i organismes internacionals

La participació en aquestes xarxes i organismes internacionals permet:
  • L'intercanvi de coneixements: permet compartir i intercanviar solucions tècniques al voltant dels serveis i problemes propis de les grans àrees metropolitanes.
  • La governança: permet conèixer els diferents ordenaments jurídics i institucionals amb què es gestiona el fet metropolità en diferents països.
  • La promoció: fomenta la visibilitat de l'AMB i complementa la promoció econòmica internacional del territori metropolità.
  • L'impuls de projectes conjunts.

Xarxes i organismes 7

Formulari de filtre de projectes de cooperació