Aportacions a grups polítics

Informació sobre les subvencions rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han d'informar sobre les subvencions atorgades. 

Les assignacions econòmiques als grups polítics tenen la condició de subvencions. La seva finalitat és sufragar les despeses de funcionament dels grups, tal com estableix l'article 9 del Reglament orgànic metropolità.

En aquesta pàgina es publica la informació sobre les subvencions rebudes pels grups polítics metropolitans, de manera separada atesa la rellevància que tenen en matèria de transparència. La informació completa sobre l'activitat subvencional de l'AMB es pot consultar a la pàgina Subvencions d'aquest web.