Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions

 


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació

901394/24

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT CARACTER EXCEPCIONAL: DESPESES PER A LES PERSONES EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL PEL DESALLOTJAMENT D'EDIFICIS EN MAL ESTAT 175.000,00 Àrea de Desenvolupament Social I Econòmic 31/12/2024 Junta de Govern 16/04/2024
900625/24 FUNDACIO BARCELONA FORMACIÓ PROFESSIONAL CONVENI FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL - AMB 2024 300.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2024 Consell Metropolità 19/03/2024
901078/24 Ajuntament de Badalona CARACTER EXCEPCIONAL: DESPESES PER A LES PERSONES EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL PEL DESALLOTJAMENT D'EDIFICIS EN MAL ESTAT 600.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2024 Junta de Govern 05/03/2024

Plans d'inversió i suport als ajuntaments

 


Puja
Justificació de subvencions

A continuació podeu descarregar-vos els models de justificació de subvencions atorgades per l'AMB en format Excel (inclouen comentaris i indicacions per emplenar-los correctament).

També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.

Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa

Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions


Puja
Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans


Puja