Debats metropolitans

El disseny de l'estratègia de l'àrea metropolitana requereix una participació transversal pel que fa al coneixement, i generalitzada pel que fa als agents interessats en les diverses línies d'actuació de l'AMB. És per això que, de manera continuada, es promouen trobades de portes obertes sobre aquestes línies d'actuació, on es recullen aportacions, de tota mena, de la ciutadania, de tècnics especialitzats i de les institucions.