Tipologia dels estudis

Estudis de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB, de l'IERMB i del Projecte DREAM (Diagnosi, Reflexió, Estratègia i Accions Metropolitanes).