Institucions de suport

Per a l'AMB és prioritari, dins la planificació estratègica, participar en la preparació, estudi i coordinació de les diverses matèries vinculades a la planificació i al desenvolupament econòmic, social i general de la metròpolis. En aquest sentit, disposa de dos importants instruments institucionals: el Pla estratègic metropolità i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Pla Estratègic Metropolità (PEMB)
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació sense finalitat de lucre que està integrada per l'AMB, agents socials i econòmics i altres institucions de l'àmbit metropolità.

És un instrument de projecció i caixa de ressonància de la planificació estratègica de la regió metropolitana de Barcelona.

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Les tasques principals de l'IERMB  són les activitats vinculades als estudis, la recerca i l'elaboració d'enquestes en els àmbits econòmic, social, territorial, medi ambiental i de mobilitat a escala municipal, metropolitana i regional.

Aquestes activitats tenen l'objectiu convertir-se en informació de suport per al procés de presa de decisions sobre les polítiques públiques que s'implementaran al territori metropolità a través de plans, projectes i actuacions diverses.

L'IERMB és un consorci conformat per administracions, universitats i agents econòmics, liderat per l'AMB i la UAB.

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)