Transport i mobilitat

A l'AMB es planifiquen i gestionen les xarxes d'autobusos i altres mitjans de transport públic, excepte els tramvies.

Autobus metropolità a l'avinguda Diagonal de Barcelona

Les competències, a més de la planificació i la gestió, són:
  • El transport públic urbà col·lectiu de viatgers en superfície, llevat del sistema tramviari.
  • Prestació dels serveis de metro i transport públic subterrani de viatgers.
  • Ordenació del servei de taxi.
  • Aprovació del Pla metropolità de mobilitat urbana. Definició de la xarxa viària bàsica metropolitana. Participació en la gestió del trànsit en aquesta xarxa, conjuntament amb la Generalitat.
  • Ordenació i gestió del transport de viatgers amb finalitats culturals i turístiques, per delegació dels ajuntaments.
  • Promoció del transport sostenible.
  • Gestió de les rondes de Barcelona.
Més informació