Instància genèrica

Aquest servei permet presentar, per via telemàtica, una sol·licitud, comunicació o escrit sobre qualsevol assumpte que sigui competència de l'AMB o d'altres organismes metropolitans, sempre que no existeixi un procediment específic per tramitar-lo.