Discapacitat i accessibilitat universal

Sortida d'un comerç en cadira de rodes

 

Actuacions per potenciar una societat integralment accessible i inclusiva, que faciliti la plena participació, autonomia, integració social, inserció laboral i igualtat d'oportunitats de totes les persones, especialment aquelles en situació de dependència, amb discapacitat, o amb problemàtiques socials derivades de malaltia mental.

 

Convenis

Per impulsar polítiques d'accessibilitat l'AMB disposa d'un conveni de col·laboració amb la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona. Aquest conveni s'adapta als requisits establerts per la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya i la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball de les persones amb discapacitat.

Any 2023
Any 2022
Any 2021
Any 2020
Any 2019
Any 2018
Any 2017
Any 2016


Puja
Altres acords

Col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), amb el qual es va signar el 2020 un acord marc de col·laboració amb la finalitat de promocionar l'accessibilitat universal als edificis públics dels municipis metropolitans.

 • Formacions impartides mitjançant l'Escola Sert del COAC:

"L'accessibilitat com a eina de disseny" adreçada a tècnics arquitectes amb la voluntat de fer un recorregut per tots els aspectes que cal tenir en compte respecte a l'accessibilitat universal a l'hora de dissenyar un espai.

1a edició febrer 2020
2a edició abril 2022


Puja
Assessorament

Servei d’assessorament i acompanyament tècnic que s'ofereix en col·laboració amb la Federació d’entitat de persones amb discapacitat Francesc Layret COCEMFE-Barcelona per al personal tècnic dels ajuntament metropolitans i de l’AMB.

 • Assessorament en accessibilitat

  COCEMFE ofereix suport tècnic per a la millora de l’accessibilitat als espais públics de titularitat municipal o metropolitana.

  Així mateix, proporcionen orientació sobre dubtes relacionats amb l’accessibilitat de les persones ateses pels serveis socials o pels serveis d’atenció a la discapacitat, així com en l’aplicació i implementació del Codi d’accessibilitat de Catalunya.

  Les consultes es responen en un termini màxim d’una setmana.

   

  Contacte:

  Jordi Serratosa
  93 301 15 65
  ota@cocemfe-barcelona.es

 • Assessorament en inserció laboral de persones amb discapacitat

  A banda de l'assessorament que es realitza de manera col·laborativa, COCEMFE també proporciona acompanyament tècnic per a la incorporació i inserció laboral de persones amb discapacitat.

  També es col·lobora amb els ajuntaments en el disseny, impuls i implementació de programes d’empoderament, emprenedoria i inserció laboral, especialment en el grup de dones amb discapacitat.

  Les consultes es responen en un termini màxim d’una setmana.

   

  Contacte:

  Jordi Serratosa
  93 301 15 65
  ota@cocemfe-barcelona.es


Puja
Jornades

Tallers i jornades de participació per assolir l'objectiu d'impuls a l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats als municipis metropolitans, i presentar eines per dur-lo a terme.


Puja
Productes

Infografies, fullets, guies i interactius:


Puja

Infografies

Guies i dossiers