• Aigua

    En els darrers anys hi ha hagut una moderació continuada del consum d'aigua potable domèstica

    Residus

    Des del 2008 i malgrat el lleuger increment de la població (1,2 %) la generació de residus a l'àrea metropolitana continua per sota dels 500 kg/hab. i any (445,3 kg/hab. i any 2017)

    Sostenibilitat

    Dins el programa educatiu Compartim un Futur (curs 2020-2021) s'han organitzat gairebé 1.500 activitats sobre residus, aigua i consum responsable en les quals han participat més de 28.000 persones

Històric de dades ambientals

Anuari amb els principals indicadors de la gestió del cicle de l'aigua i dels residus. Conté informació útil per a estudiants, investigadors, tècnics i ciutadania en general.