Recollida

Tots els residus dels quals no se n'ha pogut prevenir la producció cal garantir que acaben en una instal·lació que permeti reciclar-los amb qualitat. Per aquest motiu, és important conèixer els diferents sistemes de recollida, com funciona la instal·lació principal del procés de recollida –la deixalleria– i quin és el volum de residus que acaba en les instal·lacions de tractament.

Sistemes de recollida i gestió