Vulnerabilitat

El canvi climàtic és un repte global, que requereix de solucions locals. Afecta tant al territori com a les persones, i els seus impactes són evidents a l'àrea metropolitana de Barcelona: onades de calor, inundacions, pluges torrencials, regressió del litoral, escassetat de recursos hídrics, etc. Analitzem i estudiem els seus impactes per adaptar-nos-hi, calculem emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fixem objectius de reducció i implemem la cultura de la sostenibilitat.

El visor d'escenaris climàtics futurs, l'inventari territorial d'emissions, els estudis METROBS i el programa d'educació ambiental "Compartim un futur" són clars exemples de com abordem la problemàtica del canvi climàtic des d'una visió integral i transversal.

Visor d'escenaris climàtics

Aquest visor serveix per cercar dades i projeccions climàtiques sobre temperatura i precipitació als municipis metropolitans. Aquest visor s'ha elaborat en el marc del Pla Clima i Energia 2030, i permet cercar i conèixer les principals projeccions climàtiques de temperatura, precipitació i altres índexs climàtics previstos per les properes dècades (dies càlids, dies tòrrids, nits tropicals, nits tòrrides, etc.).
 

 


Visor d'escenaris climàtics

 


Puja
Lluita climàtica
Gràfic Emissions difuses territori metropolità a l'AMB

 

 

Gràfic Evolució emissions difuses i del RCDE al territori metropolità

 

 


Puja
Índex de vulnerabilitat climàtica

L'índex de vulnerabilitat al canvi climàtic (IVAC) permet identificar les zones on es concentren els greuges climàtics potencials (increment de temperatures extremes i onades de calor) i que impliquen més vulnerabilitat de la població, principalment en entorns urbans de l’àmbit metropolità.

Els resultats que s’han obtingut permetran orientar més acuradament les polítiques públiques, alhora que contribuiran a fer que les estratègies i les solucions d’adaptació siguin més justes; en altres paraules, a reduir les desigualtats socials causades pels impactes del canvi climàtic.

Visor IVAC


Puja