AMB Informació

AMB Informació i Serveis SA (AMB Informació) és una societat anònima metropolitana constituïda el 21 de maig del 1986. La societat és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

L'horari de prestació de servei és de dilluns a divendres laborables, des de les 8 hores fins a les 20 hores, de manera ininterrompuda.

Formularis de contacte

Ofertes de treball

Perfil de contractant

Portal de transparència

Canal ètic

Objecte social
 1. La informació i difusió al ciutadà de l'oferta de transport públic en l'àmbit metropolità de Barcelona: es durà a terme, bàsicament, mitjançant trucades telefòniques o a través d'internet. El ciutadà pot informar-se sobre l'oferta (autobusos, metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe i servei de taxi) i de les seves possibles combinacions, horaris, tarifes i temps de desplaçament. També s'atenen telefònicament i a través del correu electrònic les queixes i denúncies sobre transport públic, que són anotades i traslladades via internet a TMB, a l'AMB i a l'Institut Metropolità del Taxi.
 2. La promoció del transport públic metropolità col·laborant amb altres organismes i empreses aportant-hi, bàsicament, la informació i experiència per a l'execució de diverses feines, com ara: disseny i elaboració de tires informatives de les línies d'autobusos en l'àmbit de l'AMB; actualització i edició de la Guia del Transport Metropolità i senyalització gràfica de la xarxa metropolitana del transport públic de superfície en l'àmbit de la primera corona i en base cartogràfica.
 3. La creació i manteniment de l'arxiu de documentació sobre el transport metropolità, el qual estarà diàriament actualitzat i degudament tractat i informatitzat per donar el suport tècnic necessari al servei telefònic d'Informació Metropolitana del Transport (oral i mitjançant Internet), essent, al mateix temps, la base per a l'edició de les guies i plànols d'aquesta web.
 4. La informació ciutadana per telèfon mitjançant el 010 Metropolità. Coordinació i seguiment amb els diferents ajuntaments metropolitans incorporats al sistema. 
Activitats

Les activitats desenvolupades per AMB Informació inclouen la informació a l'usuari, la gestió administrativa de la tarifació social, la gestió telefònica del servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda de Barcelona i altres tasques vinculades amb la mobilitat metropolitana.

 • Serveis d'informació
  • 010 Metropolità.
  • Gestió del portal de mobilitat  www.amb.cat/mobilitat.
  • Desenvolupament de l'aplicatiu AMB Mobilitat.
  • Documentació i gestió de bases de dades del transport públic de l'AMB.
  • Gestió de xarxes socials.
  • Gestió de queixes AMB.
  • Gestió de Panells SAE (Integrador).
  • Senyalització gràfica i edició de guies.
  • Notificacions sobre alertes de contaminació atmosfèrica.
  • I+D. Transformació digital.
 • Serveis de transport
  • Aparcaments d'intercanvi (Park & Ride).
  • Bus a Demanda.
  • Xarxa d'autbusos d'altes prestacions: AMBExpres / AMBMetro.
  • Parades intermèdies.
 • Tarifació social
  • Targeta Rosa Metropolitana àmbit AMB.
  • Passi d'acompanyant àmbit AMB.
  • T-verda Metropolitana.
 • Gestió telefònica del Servei públic de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda severa

  Servei telefònic d'acollida de sol·licituds al servei públic de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda severa al municipi de Barcelona, a través del telèfon 93 486 07 52 o el fax 93 486 07 53 (per a persones amb discapacitat auditiva).

  Horari: de dilluns a divendres laborables de 8 a 20 hores.

 • Altres
  • Revista del taxi: gestió de la facturació i pagament de proveïdors. 
  • Revisió, supervisió i correcció de publicacions referents al transport públic realitzades per empreses externes.
  • Conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal d'Informàtica per intercanvi d'informació.

Si desitgeu comunicar amb AMB INFORMACIÓ en qualitat de proveïdors o clients, si sou un professional de la comunicació i voleu informació sobre l'activitat de la societat o desitgeu obrir una línia de relació institucional i corporativa. Poseu-vos en contacte a través del següent correu electrònic: informacio@ambinformacio.cat
 

En el cas de tenir una consulta, suggeriment o queixa sobre els serveis d'AMB INFORMACIÓ podeu fer-ho a través de diversos formularis d'atenció a l'usuari:

Formularis de queixes i suggeriments