Gestió de la qualitat i del medi ambient

La política de qualitat i medi ambient és l'eix vertebrador de l'estratègia d'actuació de l'AMB. Aquesta política recull un seguit de principis que ha d'assumir tant el personal de l'AMB com els seus proveïdors.

Aquests principis, també s'apliquen al control de la qualitat dels serveis d'autobús que presten les diferents empreses operadores.