ZBE Metròpolis Barcelona

La ZBE Metròpolis de Barcelona és el conjunt de zones de baixes emissions metropolitanes. Estan actives els dies laborables, de dilluns a divendres de 7.00 a 20.00 hores, i només s’hi pot circular amb un vehicle no contaminant o tramitant una autorització o excepció al Registre metropolità.

El perquè de les mesures

La contaminació atmosfèrica repercuteix de manera rellevant en la salut dels conciutadans metropolitans. La contaminació atmosfèrica és la responsable directa de més de 500.000 morts prematures l'any a Europa.