ZBE metropolitanes

Les ZBE són àmbits concrets on es restringeix l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants per assolir una mobilitat més sostenible i neta i, en conseqüència, millorar la qualitat de l’aire.


Les ZBE metropolitanes, conjuntament amb la ZBE Rondes de Barcelona, formen el conjunt de zones de baixes emissions de l'àrea metropolitana.

Estan actives els dies laborables, de dilluns a divendres de 7.00 a 20.00 hores, i només s’hi pot circular amb un vehicle no contaminant o tramitant una autorització o excepció al Registre metropolità. 

Consulteu en aquesta plana el conjunt de ZBE metropolitanes actives o en tramitació.
 

ZBE metropolitanes 8

Cercador de projectes i obres
8