Gestió de la qualitat i el medi ambient

La política de qualitat i medi ambient és l'eix vertebrador de l'estratègia d'actuació de l'AMB. Aquesta política recull un seguit de principis que ha d'assumir tant el personal de l'AMB com els seus proveïdors.

Aquests principis, també s'apliquen als requisits dels projectes públics de construcció i al model de gestió del manteniment dels parcs i de les platges metropolitanes.