Residus

L'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d'una xarxa d'infraestructures de tractament de residus que permet aprofitar al màxim les possibilitats de reciclatge, recuperació i aprofitament dels residus municipals i reduir-ne la fracció rebuig.

Ecoparc
Infraestructures de gestió de residus
L'AMB persegueix una distribució racional i homogènia de les instal·lacions de tractament de residus pel territori, de manera que es puguin reduir al màxim els fluxos de transport de residus i així minimitzar també l'impacte ambiental del tractament a través de l'estalvi de combustible i altres recursos.

Instal·lacions i equipaments de gestió de residus

Infraestructures relacionades amb la gestió dels residus

Mapa de deixalleries i punts verds