Informació pública dels plans urbanístics

En aquest espai es presenta la documentació relativa als plans urbanístics tramitats per part de l'AMB, d'acord amb les seves competències, que s'han de sotmetre a consulta prèvia i/o a informació pública.

Documentació en informació pública i dades de consulta