Planejament urbanístic

La Coordinació de Planejament Urbanístic desenvolupa tasques de cooperació i assistència tècnica i jurídica als municipis metropolitans amb matèria de planejament i gestió urbanística. Aquesta assistència es vehicula mitjançant la redacció d'estudis i documents promoguts pels ajuntaments i per la mateixa AMB, amb l'objectiu de fer front a diferents reptes i problemàtiques metropolitans, alhora que dona suport al desenvolupament del Pla director urbanístic metropolità.

Planejament urbanístic 84

Cercador de plans urbanínistics