Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Cicle Demèter "El repte de la igualtat a les organitzacions"

Cicle Demèter

Presentació

El cicle Demèter "El repte de la igualtat a les organitzacions" està conduït per l'Associació 50a50, per encàrrec de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

S'emmarca en el Programa Demèter de l'Agència de Transparència, el qual té com a objectiu la transparència en l'equitat de gènere i la innovació en el bon govern.

Aquest cicle es compon de sessions de treball amb l'Agència de Transparència per tal d'identificar els elements necessaris per reforçar els objectius del Programa Demèter, i també per oferir reflexions i instruments per poder avançar cap a una igualtat real i efectiva a les organitzacions, a través de plans d'igualtat.

El cicle, que es desenvoluparà en format telemàtic, està compost per quatre tallers (els dos darrers es faran el mateix dia). Es tracta de tallers dinàmics i participatius, que serviran per fer una anàlisi DAFO sobre l'estat d'aquesta qüestió.


Dates: 29 d'octubre i 3 i 12 de novembre de 2020

Formació en línia (es facilitarà l'enllaç a la plataforma virtual a les persones inscrites)

Inscripcions: transparencia@amb.cat


Calendari

— Taller 1. El marc legal sobre la igualtat de dones i homes en el context de la transparència i el bon govern a les organitzacions públiques. Dijous 29 d'octubre, de 12 a 13.30 hores

— Taller 2. Impulsar la igualtat de dones i homes a l'administració pública: experiències pràctiques des de la transparència i el bon govern. Dimarts 3 de novembre, de 12 a 13.30 hores

— Taller 3. El seguiment i l'avaluació dels plans d'igualtat: una assignatura pendent. Dijous 12 de novembre, de 10 a 11.30 hores

— Taller 4. Reptes de futur: treballar la transversalitat i la transparència. Dijous 12 de novembre, de 12 a 13.30 hores

Programa Demèter
Associació 50a50

Dijous 29 d'octubre, de 12 a 13.30 hores

El marc legal sobre la igualtat de dones i homes en el context de la transparència i el bon govern a les organitzacions públiques

12.00 h Benvinguda i presentació

Sra. Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

"El Programa Demèter: reptes"

Sra. Laia Soriano-Montagut, cap de la Secció de Formació, Avaluació i Bon Govern de l'Agència de Transparència

Presentació de Laia Soriano-Montagut

12.10 h "Revisió del marc legal i de les seves implicacions per a l'administració pública"

Sra. Joana Badia, advocada especialista en dret laboral i assessora en polítiques de gènere i igualtat d'oportunitats

Presentació de Joana Badia

12.30 h "Reptes per a l'administració pública des de la perspectiva de la RLT. La transparència com a condició per assolir la igualtat: negociació dels plans d'igualtat i la igualtat retributiva"

Sra. Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació Professional de la UGT de Catalunya, i Sra. Lídia Sandalinas, responsable de Polítiques d'Acció Sindical de Gènere de la Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya

Presentació d'Eva Gajardo

Presentació de Lídia Sandalinas

12.50 h Torn obert de paraules

Moderat per la Sra. Neus Jordi, coordinadora de l'Associació 50a50

13.20 h Tancament i conclusions

Sra. Anna Mercadé, presidenta de l'Associació 50a50

13.30 h Final de la sessió

Dimarts 3 de novembre, de 12 a 13.30 hores

Impulsar la igualtat de dones i homes a l'administració pública: experiències pràctiques des de la transparència i el bon govern

12.00 h Benvinguda i presentació

Sra. Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

12.10 h "Impulsar la igualtat des de la gerència"

Sra. Sara Berbel, gerent de l'Ajuntament de Barcelona

Presentació de Sara Berbel

12.30 h "Impulsar la igualtat des de la política"

Sra. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Presentació de Lluïsa Moret

12.50 h "Impulsar la igualtat des de la gestió de persones"

Sra. Juliana Vilert, directora d'Organització i Persones de FGC

Presentació de Juliana Vilert

13.10 h Torn obert de paraules

Moderat per la Sra. Neus Jordi, coordinadora de l'Associació 50a50

13.25 h Tancament i conclusions

Sra. Anna Mercadé, presidenta de l'Associació 50a50

13.30 h Final de la sessió

Dijous 12 de novembre, de 10 a 11.30 hores

El seguiment i l'avaluació dels plans d'igualtat: una assignatura pendent

10.00 h Benvinguda i presentació del 3r taller

Sra. Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

10.15 h "Introducció sobre l'impacte de la Llei d'igualtat a les organitzacions"

Sra. Mar Gaya, vicepresidenta de l'Associació 50a50 i especialista en polítiques d'igualtat de gènere

10.25 h "La Comissió d'Igualtat, aliada per a la transparència"

Sra. Alejandra González, advocada i especialista en gestió de plans d'igualtat

Presentació d'Alejandra González

10.45 h "Suposa un risc la COVID-19 per a l'avanç de la igualtat a les organitzacions?"

Sr. Ritxar Bacete, investigador, consultor i formador, especialista en gènere, masculinitats i polítiques d'igualtat

Presentació de Ritxar Bacete

11.05 h Torn obert de paraules, plantejament de l'anàlisi DAFO, tancament i conclusions

Sra. Mar Gaya, vicepresidenta de l'Associació 50a50 i especialista en polítiques d'igualtat de gènere

11.30 h Final del 3r taller

Dijous 12 de novembre, de 12 a 13.30 hores

Reptes de futur: treballar la transversalitat i la transparència


12.00 h Benvinguda i presentació del 4t taller

Sra. Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

12.10 h "Principals reptes de futur"

Sra. Anna Mercadé, presidenta de l'Associació 50a50

12.30 h "La necessitat de treballar la transversalitat: per què i per a qui ho fem? El doble objectiu: treballadors i treballadores i ciutadania"

Sra. Marta Macias, experta en igualtat de gènere a l'administració local

12.50 h Torn obert de paraules i resultats sobre la dinàmica grupal: DAFO treballada al llarg de les sessions

Sra. Mar Gaya, vicepresidenta de l'Associació 50a50 i especialista en polítiques d'igualtat de gènere

13.20 h Tancament i conclusions

Sra. Mar Gaya, vicepresidenta de l'Associació 50a50 i especialista en polítiques d'igualtat de gènere

13.30 h Final de la sessió