Registre de grups d'interès de l'AMB

El Registre té com a finalitat la inscripció i el control de les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i  que participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques en defensa d'interessos de terceres persones o organitzacions.

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya gestiona el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquest registre està regulat pel següent decret:

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Seguiment de les relacions amb grups d'interès a l'AMB

Acord del Consell Metropolità d'adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya (28/02/2017)

Decret de Presidència d'aprovació de la Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de les relacions amb grups d'interès amb l'AMB i entitats vinculades (24/05/2018)

Assabentat del Consell Metropolità del desenvolupament de l'aplicatiu de seguiment de les relacions amb els grups d'interès (SERGI) com a sistema corporatiu d'informació i gestió de les relacions de l'AMB i de les entitats vinculades amb grups d'interès (30/04/2019)

La següent taula mostra l'agenda pública dels alts càrrecs i directius de l'AMB pel que fa a les relacions amb grups d'interès des de gener de 2020, d'acord amb allò establert en el paràgraf 2.3. del Codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB i les entitats vinculades.

Data d'actualització: 21/07/2022

Id Unitat orgànica Data Grup d'interès Codi registre grup interès Tema Alt càrrec Posició
AMB00002 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 08/01/2020 International Business Machines S.A. - IBM 540 Experiències de peatges sense barreres Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00003 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/01/2020 Unió General de Treballadors de Catalunya 345 Parlar de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i de la Taula de reactivació. Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00004 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/01/2020 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Projectes de producció de gas renovable Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00004 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/01/2020 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Projectes de producció de gas renovable Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00004 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/01/2020 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Projectes de producció de gas renovable Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00004 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/01/2020 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Projectes de producció de gas renovable Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00006 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2020 Associació Forgender Seal 3541 Proposta certificació de gènere ajuntaments metropolitans Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00006 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2020 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 822 Proposta certificació de gènere ajuntaments metropolitans Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00006 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2020 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 822 Proposta certificació de gènere ajuntaments metropolitans Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00007 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/01/2020 Transferència de Recursos Avançats i Nous Serveis, SL 499 Hub Talent Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00008 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/01/2020 Comisions Obreres de Catalunya Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i Taula de Reactivació Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00008 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/01/2020 Comisions Obreres de Catalunya Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic i Taula de Reactivació Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00009 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/01/2020 Estrategia Momentum CO SL Cercador i Pla Mandat Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00009 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/01/2020 Estrategia Momentum CO SL Cercador i Pla Mandat Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00011 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/02/2020 UNIQUE Costos de telecomunicacions Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00013 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/02/2020 Banco Santander S.A 2143 Serveis financers Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00014 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 10/02/2020 LIME Mobilitat urbana sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00015 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/02/2020 Ecoembalajes España, S.A. 11 PRESENTACIÓ RESULTATS Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00017 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2020 UBEEQO Possibles vies de col·laboració (carsharing) Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00017 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2020 UBEEQO Possibles vies de col·laboració (carsharing) Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00018 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/03/2020 RUBI KANGURO Presentar producte: cautxú i parades Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00022 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/04/2020 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Planificació Estratègica Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00022 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/04/2020 Nedgia Catalunya S.A. 1967 Planificació Estratègica Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Movo Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Movo Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Montse Solsona Comunicación, SL 1039 Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Montse Solsona Comunicación, SL 1039 Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Cooltra Matriz, S.L. 2936 Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Cooltra Matriz, S.L. 2936 Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Yego Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00024 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/05/2020 Yego Continuació reunió 18-05-2020 13:00. Motosharing. Posada en comú operativitat servei àmbit AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00025 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 26/06/2020 BusUp La mobilitat despres del COVID-19 Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00026 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/06/2020 Pedaland Mobilitat AMB Cicland Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00027 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/06/2020 BIKEVIDRERA Túnel ciclable des de BCN a St. Cugat Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00028 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/07/2020 ASIP Hidrògen Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00029 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/07/2020 UBEEQO Prova pilot cotxe compartit diversos municipis Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00029 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/07/2020 UBEEQO Prova pilot cotxe compartit diversos municipis Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00030 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 21/07/2020 SEMAB SL Mobilitat Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00032 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/07/2020 TYPSA Presentació del grup enginyeria de l'aigua que treballa des de fa molt anys en estudis i projectes de diversa índole en l'àmbit metropolità Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00034 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/07/2020 Nissan Motor Ibérica S.A 1788 Presentació projecte Car-sharing elèctric Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00035 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 08/10/2020 TYPSA Plan Director Integral y actalización estudio 2008 ACA Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00036 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/10/2020 BBVA 1213 Sostenibilitat Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00037 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 22/10/2020 ESUS Mobility Reparto de última milla sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00038 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/10/2020 BBVA 1213 REGESA Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00040 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2020 TSD CONSULTING Comunicació Bidireccional Antoni Novel Cabré Director de Serveis Generals
AMB00042 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12/01/2021 COMOBA Futur de la ciclologística a l'AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00044 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 04/02/2021 Cooltra Matriz, S.L. 2936 Operadors sharing e-motos Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00044 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 04/02/2021 Seat, S.A. 259 Operadors sharing e-motos Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00045 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 21/01/2021 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB Comissió de mobilitat. Pla de reactivació covid. Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00046 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 25/01/2021 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB Comissió de medi ambient. Pla de reactivació covid. Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00047 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/02/2021 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB Comissió de mobilitat. Pla de reactivació covid. Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00048 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 04/02/2021 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB Comissió de medi ambient. Pla de reactivació covid. Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00049 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/02/2021 UBEEQO Carsharing Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00049 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/02/2021 UBEEQO Carsharing Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00050 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/02/2021 Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona "Per unes organitzacions igualitàries i ètiques" Dictàmen sobre polítiques d'Igualtat Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00051 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/02/2021 Cusco&Codinachs, SCP Anàlisi, posicionament i suggeriment de propostes de millora de l'Agència de Transparència de l'AMB. Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00052 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/02/2021 Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya 1709 Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia. Petició informe Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00053 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/02/2021 ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social 1841 Estudi de participació de les entitats socials per a la millora de la informació i de les polítiques publiques metropolitanes Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00054 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/02/2021 Associació Catalana de Municipis i Comarques 153 PROPOSTA COL·LABORACIÓ MUTUA ENTRE ENTITATS Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00055 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/02/2021 Fundació Pere Tarrés 167 PROTENCIAR EDUCACIO AMBIENTAL I MILLORAR LA SOSTENIBILITAT Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00056 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2021 Ros Roca Group SL. 1195 PRESENTAR NOU CONTENIDOR Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00057 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/11/2020 Ros Roca Group SL. 1195 Presentació Ros Roca Group , s.l. Solucions per a la recollida de residus Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00058 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/02/2021 Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A. 1048 Presentació i temes diversos en matèria d'aigua i sanejament Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00060 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 24/02/2021 Grup Internacional d'Experts (GIE) Resum i actualitat del Projecte de les Tres Xemeneies Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00061 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/03/2021 CITYSCOOT ESPAÑA SL REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00061 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/03/2021 ACCIONA MOBILITY SA REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00062 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/03/2021 AVANT FULLSTEP SL REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00062 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/03/2021 OIZ RIDESHARING SL REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00062 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/03/2021 TUCYCLE BIKE SHARING SL REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00062 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/03/2021 IBERSCOT REUNIÓ AMB ELS OPERADORS DE MOTOSHARING Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00063 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/03/2021 UTE PEDALEM BARCELONA Experiències de bicicleta compartida Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00064 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 22/03/2021 EURECAT Analitzar potencials de projectes conjunts en l'ambit de l'aigua Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00065 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 12/04/2021 Closa Sebastià, SL Caça porcs senglars Marià Martí Viudes Director-Gerent
AMB00066 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/04/2021 Toyota España S.L.U. 2870 Soluciones para reducción emisiones y mejora de la calidad del aire Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00067 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/04/2021 Iberdrola Cientes SAU Solucions per a Bus d'Hidrògen i EBus Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00068 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/03/2021 Urbaser S.A. 3576 PRESENTACIO NOU DIRECTOR URBASER ZONA CATALUNYA Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00069 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/04/2021 REMONDIS IBERIA, S.L. PRESENTACIO SERVEIS Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00069 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/04/2021 REMONDIS IBERIA, S.L. PRESENTACIO SERVEIS Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00069 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/04/2021 REMONDIS IBERIA, S.L. PRESENTACIO SERVEIS Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00070 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 19/04/2021 VADECITY Aparcaments bicicletes Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00071 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 27/05/2021 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 52 PRESENTACIO NOU DIRECTOR FCC-AREA ECOLOGIA Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00073 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12/05/2021 Plataforma Badalona Mar 3721 Abocaments al mar i infraestructures del cicle de l'aigua Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00074 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 25/05/2021 TaxaDigital Projecte TaxiDigital Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00075 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/06/2021 Dep Institut, S.L. 413 Explorar vies de col·laboració Oriol Illa i Garcia Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació
AMB00076 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2021 Badalona pel Clima Visita al Dipòsit d'aigües pluvials de l'Estrella a Badalona Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00076 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2021 Plataforma Badalona Mar 3721 Visita al Dipòsit d'aigües pluvials de l'Estrella a Badalona Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00076 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2021 Associació Els Verds de Badalona Visita al Dipòsit d'aigües pluvials de l'Estrella a Badalona Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00077 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 10/06/2021 Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià 3090 Actualització PDU 3 Xemeneies Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00078 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/07/2021 VOI TECHNOLOGY ESPAÑA Vehículos movilidad compartidos Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00079 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 29/07/2021 Plataforma Salvem Can Zam Projecte Executiu del Pacte Local al Parc de Can Zam 1ª Fase Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00080 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 28/07/2021 Asociación de Vehículos Compartidos Carsharing-AVCE Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00081 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/09/2021 Kpmg Asesores, S.L. 451 Presentació KPMG en temes mobilitat amb administracions Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00082 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/08/2021 Reby Rides 3618 Presentació REBY - Patinets Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00083 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/08/2021 INSTITUT ILDEFONS CERDÀ Fundació Privada 147 Temes diversos - Mobilitat Sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00083 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/08/2021 INSTITUT ILDEFONS CERDÀ Fundació Privada 147 Temes diversos - Mobilitat Sostenible Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00086 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/09/2021 INSTITUT ILDEFONS CERDÀ Fundació Privada 147 Projecte Observatori 17.17 Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00086 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/09/2021 INSTITUT ILDEFONS CERDÀ Fundació Privada 147 Projecte Observatori 17.17 Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00087 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/09/2021 Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya 1322 FULL DE RUTA 2050 INDUSTRIA CEMENTERA Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00088 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/09/2021 Gremi de Jardineria de Catalunya 132 Fons Next Generation Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00089 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/10/2021 UTE Pedalem Barcelona (Cespa, S.A. - PBSC Urban Solutions Inc) 3878 PLANS CESPA Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00090 Consorci Ecoparc 4 20/09/2021 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 52 LICITACIONS FUTURES PER PART DE L'AMB Joan Miquel Trullols Casas Membre de la Junta de Govern
AMB00091 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/11/2021 TRACIS Residus Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00091 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/11/2021 TRACIS Residus Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00092 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 04/10/2021 Associació per a la Promoció del Transport Públic 868 Tarifació social del transport públic i mobilitat a Can Ruti Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00093 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/11/2021 Plataforma Badalona Mar 3721 Visita a EDAR Besòs Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00093 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/11/2021 Fridays For Future Badalona Visita a EDAR Besòs Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00093 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/11/2021 Badalona pel Clima Visita a EDAR Besòs Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00094 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 20/12/2021 Kpmg Asesores, S.L. 451 Aplicació H2 a la mobilitat en l'àmbit de l'AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00094 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 20/12/2021 EXOLUM Aplicació H2 a la mobilitat en l'àmbit de l'AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00095 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 25/11/2021 COMISSIONS OBRERES DE CATALUNYA Hidrogen per al es motoritzacions dels vehicles més pesats Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00096 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/01/2022 Spin 4067 Mobilitat Compartida Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00097 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/12/2021 Lhyfe - Renewable hydrogen producer Presentació de la empresa francesa LHYFE (productor y suministrados de hidrógeno renovable y ecológico) Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00097 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/12/2021 Lhyfe - Renewable hydrogen producer Presentació de la empresa francesa LHYFE (productor y suministrados de hidrógeno renovable y ecológico) Hèctor L. Santcovsky Grinberg Director de Desenvolupament Social i Econòmic
AMB00098 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 26/11/2021 Kuorum.org presentació sistema Kuorum de vot online amb validesa legal Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00099 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 30/11/2021 Tekia Ingenieros 3238 Presentació oferta comercial en enginyeria i consultoria en mobilitat Diego Fernández Belmonte Director de Serveis de Gestió i Administració del Transport
AMB00102 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 25/02/2022 ACCIONA SERVICES PRESENTACIÓ DELEGAT Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00104 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/03/2022 Federació d'Ecologistes En Acció 3153 Trobada amb gestors de serveis hidràulics Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia
AMB00104 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 07/03/2022 Federació d'Ecologistes En Acció 3153 Trobada amb gestors de serveis hidràulics Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00105 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2022 Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya 1709 Relacions AMB amb el Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00106 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/12/2021 Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona - FAVB Al·legacions a l'Ordenança de Tarifació Social metropolitana Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00106 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/12/2021 Moviment Pensionista de Badalona Al·legacions a l'Ordenança de Tarifació Social metropolitana Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00106 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/12/2021 Federació de Dones de Badalona Al·legacions a l'Ordenança de Tarifació Social metropolitana Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00106 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/12/2021 Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) Barcelonés Nord Al·legacions a l'Ordenança de Tarifació Social metropolitana Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00107 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2022 Fridays For Future Badalona Poda desproporcionada al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00107 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2022 Associació Els Verds de Badalona Poda desproporcionada al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00107 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2022 Badalona pel Clima Poda desproporcionada al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00109 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 31/03/2022 Acciona Agua, S.A. 1088 Presentació Fernando Cabello Bergillos Director de Serveis del Cicle Aigua
AMB00110 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/03/2022 Fundació B-TechConsorci del Campus Diagonal-Besòs Projectes AMB del Next Generation Union Oriol Illa i Garcia Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació
AMB00111 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/02/2022 Fundació Casa Amèrica Catalunya 2852 Intercanvi informació sobre projectes i activitats d'interès comú Oriol Illa i Garcia Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació
AMB00112 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 21/01/2022 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 822 Activitats en el marc del projecte 3/4 de mil.leni Oriol Illa i Garcia Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació
AMB00112 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 21/01/2022 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 822 Activitats en el marc del projecte 3/4 de mil.leni Oriol Illa i Garcia Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació
AMB00113 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 22/03/2022 Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació 4298 Forum català per l'orientació - Barcelona 2022 Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00113 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 22/03/2022 Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació 4298 Forum català per l'orientació - Barcelona 2022 Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00114 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 15/03/2022 GRUPO ETRABONAL ETRA - Innovació AMB Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00115 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 24/03/2022 Associació Centre per la Sostenibilitat Territorial Presentació Projectes de CST Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00116 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/10/2021 ICLEI - Local Governments for Sustainability EUROFESTO 2021 – Building Panel Discussion Meeting (European Urban Resilience Forum) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00116 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/10/2021 ICLEI - Local Governments for Sustainability EUROFESTO 2021 – Building Panel Discussion Meeting (European Urban Resilience Forum) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00117 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/11/2021 BIS Structures Innovació AMB-ASINCA Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00117 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/11/2021 BIS Structures Innovació AMB-ASINCA Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00117 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/11/2021 b720 Fermín Vázquez Arquitectos Innovació AMB-ASINCA Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00117 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/11/2021 b720 Fermín Vázquez Arquitectos Innovació AMB-ASINCA Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00117 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/11/2021 SBS Simón i Blanco, SL 3923 Innovació AMB-ASINCA Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00118 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 ARCbcn Armengol & Ros Consultors i Associats SLP ASINCA (acord marc enginyeries homologades) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00118 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 BAC Engineering Consultancy Group SL 323 ASINCA (acord marc enginyeries homologades) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00118 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 AIA Salazar - Navarro ASINCA (acord marc enginyeries homologades) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00118 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 Associació d'empreses consultores d'enginyeria independents de Catalunya,ASINCA 1540 ASINCA (acord marc enginyeries homologades) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00118 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 BIS Structures ASINCA (acord marc enginyeries homologades) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00118 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 BIS Structures ASINCA (acord marc enginyeries homologades) Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00120 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 1217 Temes diversos Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00120 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 03/12/2021 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 1217 Temes diversos Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00121 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12/01/2022 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 1217 Possible col·laobració Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00121 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12/01/2022 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 1217 Possible col·laobració Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00121 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 12/01/2022 Arquitectes Per l'Arquitectura 2486 Possible col·laobració Albert Gassull Bustamante Director de Serves d'Espai Públic
AMB00122 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 01/07/2021 Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya 1709 Detecció i exploració de vies de col·laboració amb l'Agència de Transparència Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00123 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 26/10/2021 Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya 1709 Establir eixos en el marc d'un conveni de col·laboració amb l'Agència de Transparència Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00124 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/04/2022 Asociacion Profesional Elite Taxi Barcelona 1310 Situació del taxi Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00124 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/04/2022 Asociacion Profesional Elite Taxi Barcelona 1310 Situació del taxi Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00124 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 11/04/2022 Asociacion Profesional Elite Taxi Barcelona 1310 Situació del taxi Salvador Milà i Solsona Director de l'Àrea de Presidència
AMB00126 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/01/2021 INTERMEDIA COMUNICIACIÓ Comunicació Ramón Torra i Xicoy Gerent
AMB00127 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 22/11/2021 SERRADORA BOIX Projectes amb fusta Ramón Torra i Xicoy Gerent
AMB00128 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/12/2021 CONSTRUCTORA DEL CARDONER Projectes amb fusta Ramón Torra i Xicoy Gerent
AMB00129 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 05/04/2022 SINDICATS SECCIÓ CARRETERES I URBANS SINDICATS SECCIÓ CARRETERES I URBANS Ramón Torra i Xicoy Gerent
AMB00130 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 19/04/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Ecologia Ramón Torra i Xicoy Gerent
AMB00130 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 19/04/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Ecologia Ramón Torra i Xicoy Gerent
AMB00130 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 19/04/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Ecologia Ramón Torra i Xicoy Gerent
AMB00131 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 14/03/2021 Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 3431 Preparatius del congrés "4th Women Business & Justice European Forum" Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00132 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 10/05/2022 UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte Transport i distribució urbana de mercaderies a Barcelona Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00133 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 06/05/2022 Coordinadora Veïnal del Baix Besòs Eix Besòs Nora San Sebastián Martínez Consellera Metropolitana
AMB00134 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/05/2022 KREAB Presentación proyecto DiTRA Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00134 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 13/05/2022 MAS MOVIL Presentación proyecto DiTRA Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00135 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 16/05/2022 Solucions Socials Sostenibles Presentacio de projecte Oriol Illa i Garcia Director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació
AMB00136 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/05/2022 VALORIZA presentació del sr. Rueda Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00137 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 23/05/2022 PREZERO GESTIÓN DE RESIDUOS, SA Presentació del sr. Aliana Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00139 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/06/2022 Circontrol, S.A. 2581 Informació sobre Punts de Recàrrega Joan Ma. Bigas i Serrallonga Director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat
AMB00139 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 02/06/2022 Circontrol, S.A. 2581 Informació sobre Punts de Recàrrega Carles Conill i Vergés Director de Serveis de Mobilitat Sostenible
AMB00141 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 05/04/2022 Llorente & Cuenca S.L. 24 Presentació Agència de Transparència Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00141 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 05/04/2022 Llorente & Cuenca S.L. 24 Presentació Agència de Transparència Gemma Calvet i Barot Directora de l'Agència de Transparència
AMB00142 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Gestions comercials Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00142 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Gestions comercials Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00142 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Gestions comercials Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00143 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Gestions comercials Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00143 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Gestions comercials Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00143 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2022 REMONDIS IBERIA, S.L. Gestions comercials Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00144 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 09/06/2022 Remondis Iberia Gestions comercials Joan Miquel Trullols Casas Director de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus
AMB00145 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 17/06/2022 Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. 2700 PRESENTACIO EMPRESA VEOLIA Imma Mayol i Beltran Directora de l'Àrea d'Ecologia

Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de la relació amb grups d'interès a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats vinculades

A.- Antecedents

1.- Els grups d'interès.-

S'entén per grups d'interès, d'acord amb la definició de l'article 2 g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions a Catalunya amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general.

2.- El registre de grups d'interès de Catalunya.-

El Decret llei 1/2017 de 14 de febrer de 2017, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 16 de febrer, i ratificat pel Parlament de Catalunya en data 8 de març de 2017 (DOGC de 27 de març) crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.

D'acord amb l'article únic de l'esmentat Decret llei, el Registre de grups d'interès de Catalunya actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la Llei 19/2014. El seu objectiu és que es pugui tenir coneixement públic dels grups d'interès que actuen davant de cadascuna de les Administracions o institucions que l'integren, així com de les activitats d'influència o intermediació que desenvolupen davant d'elles, tot assignant-se a la Generalitat de Catalunya l'organització i gestió del mateix i la responsabilitat sobre els actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats de seguiment, fiscalització, control i sanció que puguin correspondre a cada una de les administracions i institucions a qui aplica.

La regulació pormenoritzada del Registre de grups d'interès de Catalunya es troba recollida al Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències del qual al Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic han d'entendre's fetes al Registre de grups d'interès de Catalunya, en la nova denominació donada pel Decret llei 1/2017.

3.- Adhesió de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al Registre de grups d'interès de Catalunya.-

Des de l'Agència de Transparència, i en ús de les competències qui li han estat assignades mitjançant el Decret de Presidència de 14 de desembre de 2015, quant a la funció de vetllar pel compliment de les obligacions establertes per la llei de transparència pel que fa als grups d'interès, es va impulsar l'adopció de l'acord següent pres per part del Consell Metropolità en la seva sessió de 28 de febrer de 2017:

MANIFESTAR la voluntat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'adhesió al Registre de Grups d'Interès de Catalunya, creat i regulat per Decret 1/2017, de 14 de febrer, que organitza i gestiona l'Administració de la Generalitat, qui és responsable dels actes d'inscripció i de les altres actuacions previstes legalment, sens perjudici de les potestats que corresponen a l'AMB, mitjançant l'Agència de Transparència, que en qualsevol cas inclouran el seguiment, fiscalització, control i sanció.

El mateix, en el Consell metropolità de 19 de desembre de 2017 es va aprovar la Unitat de Codi ètic i Registre de Grups d'interès a l'Agencia de Transparència.

D'acord amb tot l'anterior, aquelles persones físiques o jurídiques que tinguin la condició de grup d'interès que vulguin fer interlocució amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona han de registrar-se al Registre de Grups d'Interès de Catalunya (en endavant el Registre) per tal que siguin incorporades totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d'influir directament o indirectament en els processos d'elaboració o aplicació de les polítiques públiques i la presa de decisions, incloent-hi els contactes amb autoritats i càrrecs públics, funcionaris i personal al servei de les institucions.

4.- Consideracions prèvies i criteris

- Un grup d'interès és una persona privada. Per tant, les relacions amb administracions públiques no estarien sotmesos al règim d'aquesta instrucció, doncs s'insereixen en l'àmbit de les relacions interinstitucionals.

- Tot i el nom "grup d'interès" que sembla referir-se a un col·lectiu, també una persona física pot ser grup d'interès.

- També s'han d'inscriure plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada

- La inscripció no comporta cap despesa

- La inscripció pot ser genèrica per a totes les administracions catalanes

- S'han d'inscriure els grups encara que no tinguin domicili a Catalunya, doncs el que determina la inscripció és l'organisme davant el qual s'exerceix la influència. En cas de dubte sobre la necessitat d'inscripció d'una determinada persona al registre la recomanació de la Direcció General d'Entitats Jurídiques és que la inscripció es faci.

No són activitats subjectes al règim regulat:

- Les relatives a la prestació d'assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les activitats destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d'assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives establerts per l'ordenament jurídic.

- Les dutes a terme per persones físiques quan s'interessin davant els electes metropolitans per la situació o funcionament dels serveis públics metropolitans, en els termes dels arts. 61.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'art. 139 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Els contactes o trobades que mantinguin persones físiques amb càrrecs públics, de manera espontània o per motius de tracte personal o familiar, que no impliquin cap afany d'influència en la presa de decisions polítiques o públiques, i així es pugui interpretar des del sentit comú.

- Les dutes a terme per persones o organitzacions, en qualitat d'adjudicataris d'un contracte, perceptors d'una subvenció o signataris d'un conveni, en el marc de l'execució dels mateixos i exclusivament per a la formalització, gestió, seguiment o execució que se'n derivi d'aquests sempre i quan no suposi l'alteració de les condicions que constitueixen el seu objecte.

- Les que es facin en el marc d'espai de participació, procés participatiu o procés d'informació o consulta pública d'una normativa en tràmit.

- Les realitzades pels sindicats de treballadors i les associacions empresarials en defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis (el que no exclou l'obligació d'inscripció subjectiva en el registre de grups d'interès).

L'experiència de funcionament del registre a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com de les activitats desenvolupades pels grups d'interès en el marc d'aquell, van generant l'establiment de criteris interpretatius consolidats sobre la consideració de grup d'interès en diferents àmbits com ara la contractació, etc. que poden servir per avaluar la naturalesa de l'activitat a concertar.

B.- Protocol de concertació

És responsabilitat de l'Agència de Transparència, dintre de les competències ja esmentades sobre grups d'interès, el control, seguiment, validació per publicació i supervisió, a través del sistema aplicatiu SERGI i aquelles que s'implementen a aquests efectes, de les reunions i audiències concertats pels alts càrrecs de l'AMB amb grups d'interès, en desenvolupament del marc establert per les presents instruccions.

Serà requisit imprescindible que els grups d'interès estiguin prèviament inscrits al Registre a través de l'enllaç següent: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes

Les persones encarregades de l'agenda dels càrrecs electes amb responsabilitat executiva (Presidència, Vice-presidència executiva, Vicepresidents d'Àrea), i per la resta d'alts càrrecs, Directors d'Àrea i Directors de Serveis de l'Àrea Metropolitana sota la responsabilitat última d'aquests, hauran de seguir el protocol següent en la concertació de reunions, audiències i contactes:

1. Requeriment de número de registre. En l'establiment de contactes, reunions, audiències, amb persones que tinguin la condició de grup d'interès i en activitats pròpies de grup d'interès s'ha de requerir a aquestes el número d'inscripció al Registre. No es podrà concertar cap interlocució amb un grup d'interès que no estigui prèviament registrat, llevat dels casos especialment exceptuats, corresponent al grup d'interès l'impuls de la corresponent inscripció.

2. Responsabilitat de la inscripció i gestió del Registre . La responsabilitat sobre l'organització i gestió del registre i la responsabilitat sobre els actes d'inscripció correspon a la Generalitat de Catalunya, per tant en cas de dubtes sobre la tramitació i/o sobre els requeriments d'inscripció al registre, s'ha d'adreçar a les persones interessades al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques) grupsinteres.dj@gencat.cat. Telèfons: 93 316 41 23 / 93 316 41 24

3. Complimentació del formulari AMB de reunions. El registre de reunions, contactes i audiències es farà a través de l'aplicatiu informàtic SERGI.

4. El grup d'interès que no estigui inscrit al Registre podrà concertar reunions, audiències, entrevistes, etc. en els casos següents:

4.1. Si es troba en procés d'inscripció

4.2. Si ha formalitzat la declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre i si aquesta és vigent (la persona declarant disposa de deu dies per formalitzar la sol·licitud d'inscripció). El corresponent formulari es pot trobar a: http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/formularis/grups_interes/

Aquesta possibilitat només està permesa per a la primera concertació/durant un termini de 20 dies hàbils; en les concertacions següents, transcorregut aquest termini, ja li serà exigida la inscripció efectiva en el Registre.

4.3. Amb caràcter excepcional es poden mantenir contactes amb un grup d'interès que no hagi sol·licitat prèviament la inscripció en el Registre ni hagi efectuat la declaració de compromís. En aquest cas s'ha de facilitar a la persona que actua en representació del grup d'interès, el model de declaració sobre el compromís de sol·licitar la inscripció en el Registre i recollir-lo signat, escanejar-lo i trametre'l a l'òrgan responsable del Registre mitjançant correu a grupsinteres.dj@gencat.cat

5. El seguiment de la informació gestionada en la relació amb els grups d'interès serà efectuat per l'Agència de Transparència de l'AMB i la informació agregada dels contactes mantinguts amb grups d'interès pels alts càrrecs de l'AMB, que resulti dels formularis complimentats, es farà pública alportal de transparència de l'AMB amb garantia de protecció de les dades personals i serà objecte d'actualització periòdica.

C.- Entrada en vigor

La present instrucció entrarà en vigor el proper 15 de juny de 2018.

Decret de Presidència 42/2018, de 24 de maig, pel qual s'aprova la Instrucció pel seguiment, la fiscalització i el control de la relació amb grups d'interès a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves entitats vinculades