Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Instruccions i circulars

senyalització amb far a l'horitzó

D'acord amb l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic; els òrgans administratius poden dirigir les activitats dels òrgans que en depenen funcional o jeràrquicament, mitjançant instruccions, ordres i circulars.

Les instruccions són fonts del Dret Administratiu que contenen ordres generals impartides per aquests òrgans, assenyalant el sentit de la seva actuació.

D'altra banda les circulars són disposicions que regulen aspectes organitzatius o interns d'una matèria i només obliga els òrgans administratius o funcionaris a qui va dirigida.