Aula de Transparència

sala d'actes

L'Aula de Transparència és un programa de formació continuada en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que s'organitza amb la col·laboració d'experts de l'àmbit universitari i altres institucions i administracions. Les sessions de l'Aula de Transparència estan adreçades als enllaços de transparència de l'AMB, a tot el personal interessat de l'administració metropolitana, als directius i personal tècnic de les entitats vinculades i prestadores de serveis, així com als càrrecs electes i personal dels municipis metropolitans i de les altres institucions i administracions públiques de Catalunya.

Els temes tractats analitzen els reptes que plantegen i les solucions pràctiques aplicades en matèries com els codis de conducta, els serveis d'interès general universal, la contractació pública, el dret d'accés a la informació, la protecció de dades personals, els grups d'interès, la gestió documental, la rendició de comptes, els conflictes d'interessos, els riscos penals, la integritat institucional, etc.

Atenent als principis d'eficiència, aprofitament i reutilització dels recursos públics des d'aquesta pàgina estan disponibles els vídeos íntegres i el material presentat en les jornades realitzades .

Diàlegs de Transparència

Diàlegs de Transparència

Diàleg de Transparència: L'impacte de la transparència al tercer sector [20/09/2022]

Diàleg de Transparència: El dret d'accés: l'eix del bon govern [19/07/2022]

Diàleg de Transparència: El lobby del joc privat. Quines eines per regular-lo ofereix la Llei de transparència? [16/06/2022]

Diàleg de Transparència: Transparència i gènere: estratègies i eines per a una transparència inclusiva [12/05/2022]

Diàleg de Transparència: Les subvencions i els seus indicadors d'avaluació: elements clau en les polítiques d'integritat [20/04/2022]

Diàleg de Transparència: Rol i oportunitats de gènere: diagnòstic [15/03/2022]

Diàleg de Transparència: Els riscos de corrupció en la contractació pública [16/02/2022]

Diàleg de Transparència: Millora de la qualitat dels serveis públics: les cartes de serveis [15/09/2021]

Diàleg de Transparència: L'ús dels algoritmes en la gestió de dades. Context social, econòmic i cultural [06/07/2021]

Diàleg de Transparència: La gestió relacional. Models avançats en la rendició de comptes [16/06/2021]

Diàleg de Transparència: Com influeix la perspectiva de gènere en el reforç de la transparència en les polítiques metropolitanes [07/06/2021]

Diàleg de Transparència: Educació i transparència: un repte per als joves [01/06/2021]

Diàleg de Transparència: Riscos i reptes de la transposició de la directiva de protecció d'alertadors [19/05/2021]

Diàleg de Transparència: Cooperació ciutadana i prevenció de la corrupció en l'urbanisme [10/05/2021]

Diàleg de Transparència: La rellevància de la gestió preventiva dels conflictes d'interès en les polítiques d'integritat [14/10/2020]

Diàleg de Transparència: Com controlar l'arbitrarietat des de les administracions i mantenir la privacitat de les persones [23/09/2020]

Diàleg de Transparència: Urbanisme, riscos d'integritat i reformes pendents [01/07/2020]

Diàleg de Transparència: L'efecte de les polítiques de transparència sobre l'avaluació dels serveis de les administracions locals i de les organitzacions no lucratives [18/06/2020]

Diàleg de Transparència: Ètica i transparència en l'àmbit socioeducatiu de l'àrea metropolitana de Barcelona [11/06/2020]

Diàleg de Transparència: La transparència dels algoritmes en l'administració [11/03/2020]

Diàleg de Transparència: La prevenció i resposta davant l'assetjament sexual i per raó de sexe a les organitzacions [28/02/2020]

Diàleg de Transparència: Criteris ètics per als processos de participació ciutadana [13/02/2020]

Diàleg de Transparència: El foment de la transparència en l'acció subvencional [29/01/2020]

Diàleg de Transparència: Les polítiques d'igualtat en l'àmbit metropolità [27/11/2019]

Diàleg de Transparència: Transparència, democràcia i el dret d'accés a la informació pública [13/11/2019]

Diàleg de Transparència: El Codi ètic i de conducta per als alts càrrecs de l'AMB [25/09/2019]

Diàleg de Transparència: La perspectiva de gènere i el bon govern en els plans d'igualtat del sector públic i privat de l'àmbit metropolità [06/06/2019]

Diàleg de Transparència: La Directiva europea dels alertadors de corrupció: el rol de la societat civil [23/05/2019]

Diàleg de Transparència: La millora institucional dels sistemes de transparència i retiment de comptes [20/03/2019]

Diàleg de Transparència: Drets dels licitadors i garanties del bon govern [11/03/2019]

Diàleg de Transparència: Tramitacions de dret d'accés a l'AMB i les entitats vinculades versus publicitat activa: qüestions pràctiques [06/03/2019]

Diàleg de Transparència: El bon govern davant la desigualtat [27/02/2019]

Diàleg de Transparència: El bon govern, avui [20/02/2019]

Diàleg de Transparència: Els reptes ètics en la planificació urbanística [07/02/2019]

Diàleg de Transparència: L'accés a la informació: dret d'accés o condició d'interessat? [30/01/2019]

Diàleg de Transparència: Comunicació del relat en el retiment de comptes [19/12/2018]

Diàleg de Transparència: El nou paradigma de gestió publicoprivada [28/11/2018]

Diàleg de Transparència: El lideratge femení [23/11/2018]

Diàleg de Transparència: El lideratge ètic i la importància del codi ètic i de conducta [22/11/2018]