Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

5è Seminari Internacional de Transparència. Integritat global en temps de pandèmia: demanda de bones pràctiques

Fonendoscopi groc

Divendres, 18 de desembre de 2020

Sessió en línia amb traducció simultània


L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona us convida a la 5a edició del Seminari Internacional de Transparència, que enguany es farà en la modalitat en línia, amb la proposta d'abordar la gestió de les polítiques d'integritat en temps de pandèmia. El seminari comptarà amb professionals, experts i acadèmics en l'àmbit de l'ètica, la comunicació, la lluita contra el frau, la contractació i la gestió pública per analitzar els riscos de la contractació d'emergència per afrontar la pandèmia de la COVID-19 i per plantejar bones pràctiques en la gestió de crisis des del bon govern.

Programes de mà

Programa del 5è Seminari Internacional de Transparència (en català)

Programa del 5º Seminario Internacional de Transparencia (en español)

5th International Seminar on Transparency programme (in English)

Programme du 5ème Séminaire International de la Transparence (en français)

Programa del seminari

Hi haurà traducció simultània en anglès, francès, espanyol i català.

9.00 h Inauguració

— Hble. Sra. Ester Capella i Farré, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya

— Excma. Sra. Ada Colau Ballano, presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona

9.30 h Ètica publica, contractació i gestió de l'emergència

Intervenen:

— Sra. Brigitte Bishop, inspectora general de Montreal

"El control preventiu de la contractació a Montreal"

— Sr. Yves Charpenel, president de la Comissió de Deontologia dels càrrecs electes del Consell de París

"El model francès de gestió de la integritat"

— Sr. Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya

"Guia de riscos legals en els contractes d'emergència"

— Sra. Amada de Juan Quirós, vocal de la Divisió de Supervisió de la Contractació i Relacions Institucionals de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) del Govern d'Espanya

"La supervisió de la publicitat dels contractes d'emergència"

Modera: Sr. Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya

11.00 h Pausa

11.30 h El reclam del bon govern: la lluita contra el frau i la veu de les poblacions vulnerables

— Sr. Andrea Bordoni, Unitat d'Anàlisi i Estratègia Anticorrupció de la Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF)

"La pandèmia COVID-19 i el frau als països de la UE"

— Sra. Mercedes Rodríguez Tarrida, subdirectora general del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Estat

"L'estratègia estatal de prevenció i coordinació"

— Sr. Francesc Mateu, director del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya

"La resposta de l'Administració: identificació dels drets vulnerables"

— Sra. Agnès Felis, directora de l'Agencia de Comunicació Social ECAS

"Participació i detecció de necessitats de transparència en el context de la COVID-19 en l'àmbit metropolità"

Modera: Sra. Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

13.00 h Clausura

— Sr. Issam El Abdouli, conseller de l'Alcaldia de París responsable d'Assumptes Jurídics, Laïcitat, Lluita contra les Discriminacions i Drets Humans

— Il·lma. Sra. Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana de l'Ajuntament de Barcelona

— Hble. Sr. Miquel Sàmper, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya