Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

La rellevància de la gestió preventiva dels conflictes d'interès en les polítiques d'integritat

Diàlegs de Transparència
La rellevància de la gestió preventiva dels conflictes d'interès en les polítiques d'integritat

Data: Dimecres, 14 d'octubre de 2020

Formació en línia (a les persones inscrites se'ls hi facilitarà l'enllaç a la plataforma virtual)

Més informació i inscripcions: transparencia@amb.cat

9.00 h Benvinguda i presentació de ponents

— Sra. Mar Cardona Martínez, cap de secció de Codi Ètic i Registre de Grups d'Interès de l'Agència de Transparència

9.30 h "Els conflictes d'interès i l'ètica pública"

— Sr. Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid i director del Departament de Govern i Administració Pública de l'Institut Universitari Ortega i Gasset

10.15 h "Visió tecnicojurídica i pràctica en la gestió dels conflictes d'interès"

— Sra. Concepción Campos Acuña, doctora en Dret, directiva pública professional i secretària de Govern Local de l'Ajuntament de Vigo

11.00 h "Els conflictes d'interès en la gestió d'integritat metropolitana"

— Sra. Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

11.45 h "Conflictes d'interès i prevenció efectiva de la corrupció"

— Sr. David Velázquez, magistrat en excedència i director del Màster Universitari en Advocacia d'ESADE

12.30 h Final de la sessió


Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones inscrites en la sessió que estiguin connectades almenys durant el 80% de l'activitat formativa. 

— Concepción Campos Acuña

Doctora en Dret, Directiva pública professional i secretària de Govern Local de l'Ajuntament de Vigo

Doctora en Dret Cum Laude i Llicenciada en dret per la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC), Màster en Dret de les Administracions i Institucions Públiques (USC), Especialista en Gestió Pública Local (FEMP) i Directiva Pública Professional (EGAP), acreditada en Competències digitals per a Directius públics, per l'Escola Iberoamericana d'Administració i Polítiques Públiques del CLAD. És funcionària d'administració local amb habilitació de caràcter estatal, subescala de Secretaria , categoria Superior, càrrec que ha exercit en diferents Ajuntaments, Mancomunitats i Consorcis, en l'actualitat és Secretària de Govern Local de l'Ajuntament de Vigo.

Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d'Espanya, és Codirectora de Xarxa Localis (http://redlocalis.com), membre del Consell Assessor de la Càtedra Iberoamericana de la Universitat de Santiago de Compostel·la. Forma part del Consell Avaluador Extern de la Revista del Gabinet Jurídic de Castella-la Manxa (GABILEX), del Consell Assessor de LA LLEI Compliance Penal, del Consell de Redacció de la Revista Basca de Gestió de Persones i Organitzacions Públiques i és membre del Consell Editorial d'Actualitat Administrativa, i del Comitè Tècnic de Compliance en el Sector Públic de la World Compliance Association. Forma part com Stakeholder permanent del projecte COVAL 2020 de la Comissió Europea "Understanding value co-creation in public services".

Membre tècnic de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana de la FEMP, i del grup de treball del Dret d'accés a la Informació pública i del Comitè per a la Millora de la Regulació Econòmica, del Ministeri d'Economia i Competitivitat, del Grup de Treball de la Comissió de Modernització , Participació Ciutadana i Qualitat i de la Comissió de la Societat de la Informació i de les Noves Tecnologies de la FEMP i del grup de treball de Protecció de Dades Personals. En aquesta faceta ha estat Coordinadora de l'Ordenança Tipus de Transparència , Accés a la Informació Pública i Reutilització, de la revisió del Codi de Bon Govern de la Femp. És, també, Coordinadora del Grup de Treball "Integritat en la Contractació Pública", de la Xarxa d'Entitats Locals per la transparència i la participació ciutadana de la FEMP, que ha rebut el premi Excel·lència Novagob a la Lluita contra la corrupció, 2018 i des del qual ha dirigit la publicació de diverses obres col·lectives d'accés lliure, com la "Guia d'Integritat en la Contractació Pública Local".

VI Premi Massager VII Premi Ramón Massaguer i Mir al millor llibre de Dret local 2013-2015 per el "Manual per a la constitució i gestió de les Corporacions Locals" , Premi "Innovadora Destacada 2016", del CNIS, i havent-li estat atorgat el Reconeixement com a "Promotora de la Modernització i Innovació Governamental", per l'Institut d'Administració Pública de l'Estat de Quintana Rosego (Mèxic), 2017 i III Premi Ferrán Termes a la Transparència i l'Eficàcia en la Gestió.

Professora col·laboradora i ponent de diferents institucions nacionals i internacionals, entre altres, OCDE, CLAD, INAP, UIMP, IEF, EUDEL, IVAP, CEDDET, EGAP, FEMP, FEGAMP, FIASEP, USC, UAB, UCLM, UCM, CEMCI, COSITAL, ACM, Fundació Universitat Girona, AEDIT, EF, i altres entitats públiques i privades, participa en diversos Màsters i Postgraus d'universitats nacionals i internacionals. Ha signat múltiples publicacions en revistes especialitzades, amb més de 100 articles d'alt impacte, i monografies, en matèria de transformació digital, transparència i contractació. Autora de "Compliance en l'Administració Pública: dificultats i propostes", "Transparència i Accés a la Informació en les Corporacions Locals" , ha dirigit diverses obres col·lectives sobre implantació de l'administració electrònica, així com "La nova contractació pública en l'àmbit local. Claus per a una contractació electrònica i transparent", "Aplicació pràctica i adaptació de la protecció de dades en l'àmbit local" i la "Guia Pràctica de Compliance en el Sector Públic".

— David Velázquez Vioque

Magistrado en excedencia y director del Máster Universitario en Abogacía de ESADE

David Velázquez és Magistrat de carrera en excedència i doctor en Dret Penal per la Universitat Complutense de Madrid. Com a magistrat va ser membre de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Grup d'experts en Gestió de Crisi internacional del Consell general del Poder judicial durant els anys 2004 a 2010. En l'actualitat és director dels Programes de Postgrau de Corporate Compliance i del Màster Universitari de l'Advocacia i la seva especialitat en Compliance en Esade Law School, on imparteix l'assignatura de Global Corporate Compliance. Assessor extern del Banc Mundial en la revisió i monitoratge de Programes de Corporate Compliance i Ombudsman del Grup SEAT, és autor de nombroses publicacions en matèria de compliment i prevenció de la corrupció.

— Manuel Villoria Mendieta

Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Rei Joan Carles de Madrid i director del Departament de Govern i Administració Pública de l'Institut Universitari Ortega y Gasset

Manuel Villoria és Catedràtic de Ciència Política en la Universitat Rei Joan Carles de Madrid (URJC), on dirigeix l'Observatori en Bona Governança. És Director del Màster d'Alta Direcció Pública de l'Institut Universitari Ortega y Gasset (IUOG)-UIMP i del Màster en Gestió de la Seguretat, crisi i emergències IUOG-URJC; Doctor en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, Llicenciat en Dret i Llicenciat en Filologia; va ser becari Fulbright en USA, on va estudiar cursos del Màster in Public Affairs i del Doctorat de la School of Public and Environmental Affairs per la Indiana University. És autor de més de dues-centes publicacions (llibres i articles) sobre Administració pública i ètica administrativa . Ha ocupat diferents llocs en l'Administració pública espanyola com el de Secretari General Tècnic d'Educació i Cultura en la Comunitat de Madrid. Fins a la desaparició de l'organisme ha estat membre del Consell Rector de l'Agència Estatal d'Avaluació de Polítiques i Qualitat dels serveis (AEVAL); és membre del Consell Científic de l'organisme internacional CLAD. Fundador i membre de la Junta Directiva de Transparency Internacional, capítol espanyol. Professor convidat en diverses universitats espanyoles i estrangeres, consultor per a l'OCDE, el BID, la Unió Europea, ha participat en diferents comissions d'estudi i reforma de l'Administració a Espanya i Amèrica Llatina. President de la Comissió d'ètica del Comitè Olímpic Espanyol i fins a gener de 2020 del de la Real Federació Espanyola de Futbol. Membre de la Comissió d'Ètica de la UGT.

— Gemma Calvet i Barot

Directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Gemma Calvet i Barot és advocada i màster europeu en Polítiques Socials i Drets Humans per la Universitat de Barcelona i postgrau en Dret Diplomàtic per l'ICAB. Va iniciar la seva carrera en el món de l'advocacia al despatx Cahen & Constantin a París. Des de 1991 va exercir com a professional de l'advocacia i la consultoria a Barcelona en els àmbits del dret penal, el dret penitenciari i els drets humans a nivell europeu i internacional. És membre de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates i també és membre de l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, que forma part de la Federació Avocats Européens Démocrates. Ha estat membre del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, i de molts organismes vinculats a polítiques socials i drets humans. L'any 2003 va ser nomenada directora general de Drogodependències del Govern Basc i l'any 2012 va ser escollida diputada independent i presidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya. Va ser ponent de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Des del novembre de 2015, és directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Ha col·laborat durant més de catorze anys com a articulista d'opinió als diaris El Periódico de Catalunya, Avui i Ara i ha participat setmanalment com a analista política en programes de ràdio i televisió. Ha participat en diverses publicacions i ha escrit el llibreQuè ens està passant? (Ed. Columna, 2016). www.gemmacalvet.com

Benvinguda, a càrrec de la Sra. Mar Cardona Martínez, cap de secció de Codi Ètic i Registre de Grups d'Interès de l'Agència de Transparència

"Els conflictes d'interès i l'ètica pública" , a càrrec del Sr. Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid i director del Departament de Govern i Administració Pública de l'Institut Universitari Ortega i Gasset

"Visió tecnicojurídica i pràctica en la gestió dels conflictes d'interès" , a càrrec de la Sra. Concepción Campos Acuña, doctora en Dret, directiva pública professional i secretària de Govern Local de l'Ajuntament de Vigo

"Els conflictes d'interès en la gestió d'integritat metropolitana" , a càrrec de la Sra. Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

"Conflictes d'interès i prevenció efectiva de la corrupció" , a càrrec del Sr. David Velázquez, magistrat en excedència i director del Màster Universitari en Advocacia d'ESADE