Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Transparència i crisi climàtica després de la COVID-19

Transparència i crisi climàtica: reptes i oportunitats

12a Jornada. Transparència i crisi climàtica després de la COVID-19

Dimecres, 3 de juny de 2020 de 9:00 a 14:30

Instruccions per seguir la jornada online:

Les persones inscrites heu rebut un correu amb l'enllaç per seguir la jornada online. Si esteu inscrits i no heu rebut aquest correu, sol·liciteu-lo a transparencia@amb.cat.

Preferiblement, connecteu-vos amb un ordinador amb els navegadors Chrome o Safari. També podeu connectar-vos a través de dispositius mòbils descarregant-vos l'app Lifesize per a iOS o Android .

Cal que entreu a la sala especificant el vostre nom i cognoms perquè puguem identificar-vos i emetre el certificat d'assistència.

Utilitzeu auriculars i apagueu el micròfon i la càmera si no sou ni ponents ni moderadors.

Aquesta sessió serà enregistrada i difosa posteriorment al Portal de Transparència i al canal de YouTube de l'AMB.

9.00 h Benvinguda i presentació a càrrec de Eloi Badia Casas, vicepresident de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

9.15 h 1a taula

Estem prou informats de la crisi climàtica?

Intervenen:

Ana Romero, cap del Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Joan Ballester, Assistant Research Professor de l'Institut de Salut Global de Barcelona

Josep Perelló, professor agregat del Departament de Física de la Matèria Condensada, Universitat de Barcelona. OpenSystemsUB

María Garcia González, responsable de l'Àrea de contaminació atmosfèrica d'Ecologistes en Acció de Catalunya i portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire de Catalunya

Modera: Gemma Calvet i Barot, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

11.15 h 2a taula

Les mesures existents són eficients? Experiències i propostes per revertir els efectes del canvi climàtic

Intervenen:

Gabriel Borràs, cap de l'Àrea d'Adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya

Irma Ventayol, coordinadora de l'Oficina de Sostenibilitat d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Elena Domene Gomez, cap de l'Àrea de Sostenibilitat Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Modera: Ricard Gomà Carmona, director de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

12.45 h 3a taula

Hi ha transparència en la crisi climàtica? Efectes col·laterals

Intervenen:

Antoni Pelegrín López, fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona

Albert Calduch, advocat especialista en dret ambiental

Marc Font, periodista del diari Públic

Modera: Cristina Sáez, periodista de La Vanguardia

14.00 h Clausura a càrrec de Núria Espuny i Salvadó, directora general de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya

— Eloi Badia Casas

Vicepresident de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Eloi Badia és enginyer industrial i actualment regidor de Presidència, Aigua i Energia i del districte de Gràcia de l'Ajuntament de Barcelona així com també vicepresident d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Entre el 2007 i el 2015 va ser responsable de la campanya d'aigua d'Enginyeria Sense Fronteres, membre de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola d'Operadors Públics d'Abastament i Sanejament, del Comité Assesor del Fons d'Aigua i Sanejament del Govern espanyol i del Comité Diretiu del la Global Water Operators Partnership Alliance d'UN Habitat. Ha impulsat un canvi de model envers la gestió del béns comuns, a través de la Plataforma Aigua és Vida, la Xarxa per la Sobirania Energètica i l'aliança contra la Pobresa energètica.

Badia ha participat també en projectes de cooperació a l'Equador, l'Argentina, l'Índia, Uruguai i el Paraguai per garantir l'accés universal a l'aigua i l'energia i la soberania alimentària.

— Anna Romero Càlix

Cap del Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Llicenciada en Ciències Ambientals per la UAB; vinculada al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya com a membre fundador. Actualment forma part del Consell Assessor del COAMB i del Pla de Barris de Barcelona, entre d'altres.

Docent al Màster en Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC, en l'assignatura de canvi climàtic i antropocè.

— Joan Ballester

Assistant Research Professor de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

Joan Ballester es va doctorar en Clima i Salut per la Universitat de Barcelona el 2011. La seva tesi doctoral es va centrar en l'estudi de la variabilitat i predictibilitat climàtiques sobre la salut humana en el context actual de canvi climàtic. Posteriorment va obtenir tres beques postdoctorals Marie Sklodowska-Curie, que va dur a terme als Estats Units i Europa, i tres projectes europeus finançats pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea. Actualment, és professor Ramón y Cajal, així com investigador principal d'una Consolidator Grant del European Research Council (ERC-2019-CoG) per a l'estudi de les desigualtats en l'adaptació al canvi climàtic a Europa, Espanya i Catalunya. Més informació disponible a www.joanballester.eu

— Josep Perelló

Professor agregat del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona, líder del grup OpenSystemsUB i investigador al University of Barcelona Institut of Complex Systems

Professor Agregat al Departament de Física de Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona i investigador de la Universitat de Barcelona Institut of Complex Systems (UBICS). El 2013, crea OpenSystems-UB i treballa des d'aleshores en projectes de ciència ciutadana de temàtica social o socioambiental. Ha impulsat i coordinat fins el 2019 l'Oficina de Ciència Ciutadana, una iniciativa de l'Institut de Cultura de Barcelona.

— Maria Garcia González

Responsable de l'Àrea de contaminació atmosfèrica d'Ecologistes en Acció de Catalunya i portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire de Catalunya

Enginyera de Monts de formació, la seva trajectòria professional ha estat vinculada a Ecologistes en Acció durant els últims 9 anys. Participa en el Moviment per la Justícia Climàtica i en coalicions d'organitzacions europees que treballen per la reducció de les emissions contaminants del transport terrestre, marítim i l'aviació. Va treballar en el projecte europeu H2020 CAPTOR sobre la contaminació per ozó troposfèric juntament amb organitzacions i centres de recerca de l'Estat espanyol, Itàlia, Àustria i França. Anteriorment va treballar durant 13 anys en l'àmbit de la Cooperació i els Drets Humans, tres dels quals van ser realitzats amb organitzacions internacionals a Holanda i Costa Rica.

— Gemma Calvet i Barot

Directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Gemma Calvet i Barot és advocada i màster europeu en Polítiques Socials i Drets Humans per la Universitat de Barcelona i postgrau en Dret Diplomàtic per l'ICAB. Va iniciar la seva carrera en el món de l'advocacia al despatx Cahen & Constantin a París. Des de 1991 va exercir com a professional de l'advocacia i la consultoria a Barcelona en els àmbits del dret penal, el dret penitenciari i els drets humans a nivell europeu i internacional. És membre de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates i també és membre de l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, que forma part de la Federació Avocats Européens Démocrates. Ha estat membre del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, i de molts organismes vinculats a polítiques socials i drets humans. L'any 2003 va ser nomenada directora general de Drogodependències del Govern Basc i l'any 2012 va ser escollida diputada independent i presidenta de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya. Va ser ponent de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Des del novembre de 2015, és directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Ha col·laborat durant més de catorze anys com a articulista d'opinió als diaris El Periódico de Catalunya, Avui i Ara i ha participat setmanalment com a analista política en programes de ràdio i televisió. Ha participat en diverses publicacions i ha escrit el llibreQuè ens està passant? (Ed. Columna, 2016). www.gemmacalvet.com

— Gabriel Borràs Calvo

Cap de l'Àrea d'Adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya

Gabriel Borràs Calvo, nascut l'11 de maig de 1964, és llicenciat en biologia i pare de 3 fills. Viu a Sant Just Desvern. La seva vida professional l'ha dedicada al món de l'aigua; des de l'any 1992 que ingressà a l'Agència Catalana de l'Aigua fins al març de 2011 ha treballat en la depuració d'aigües residuals i en la planificació de l'aigua a Catalunya.

Des de fa nou anys és el responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya i ha estat el coordinador tècnic del projecte Life MEDACC (2013-2018). Actualment, coordina la redacció de la nova Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic ESCACC 2021-2030.

— Irma Ventayol Ceferino

Coordinadora de l'Oficina de Sostenibilitat d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Amb més de 20 anys d'experiència professional en el camp de la sostenibilitat, actualment coordina l'Oficina de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Ha participat en varis Projectes de caràcter estratègic relacionats amb la visió de futur de la ciutat, com la Declaració d'emergència climàtica i el Pla Clima, que coordina, o el Pla del verd i la biodiversitat, el Pla Director Urbanístic o el Programa Barcelona + Sostenible 2012-2022.

Anteriorment (2007-2009) va exercir de cap de Projectes a l'Estudi Ramon Folch i Gestió i Comunicació Ambiental SL, coordinant projectes de gestió i planificació estratègica ambiental, d'edificació sostenible, energia i canvi climàtic, i prèviament (2001-2007) va exercir de consultora ambiental i gerent a PricewaterhouseCoopers, també en el camp de la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.

— Elena Domene Gomez

Cap de l'Àrea de Sostenibilitat Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Doctora en Ciències Ambientals (UAB, 2006), i Llicenciada en Ciències Ambientals (UAB, 2000). Des de 2017, Professora Associada al Departament de Geografia de la UAB.

La seva carrera investigadora va iniciar-se al Departament de Geografia de la UAB i a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), amb investigacions enfocades en el procés d'urbanització de la Regió Metropolitana de Barcelona, la gestió de l'aigua urbana i les seves implicacions socioambientals i territorials. Durant aquest període va participar en nombrosos projectes de recerca bàsica i aplicada a escala local, regional i europea en el marc de l'avaluació ambiental integrada, la sostenibilitat urbana i l'ecologia política urbana.

Al febrer de 2007 es va incorporar com a investigadora de l'IERMB. A l'abril de 2010, quan es va crear l'Àrea de Sostenibilitat, s'hi va incorporar com a cap de projectes. Des de març de 2017, és cap d'Àrea de Sostenibilitat Urbana de l'IERMB. El focus d'aquesta àrea és investigar quines són les desigualtats socioambientals que se'n deriven de l'actual funcionalment del sistema metropolità, a fi de contribuir a la definició de polítiques social i ambientalment més justes. En aquest sentit, les principals línies de recerca inclouen el metabolisme urbà (energia, aigua, residus, aliments), els efectes de la mobilitat en la contaminació i la salut de les persones, les polítiques alimentàries urbanes i l'estudi del comportament ambiental de la població.

— Ricard Gomà Carmona

Director de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Doctor en Ciència Política i de l'Administració (Universitat Autònoma de Barcelona 1992), Màster en Polítiques Públiques (University of Strathclyde, Escòcia 1989) i Màster en Estudis Urbans, Regionals i Metropolitans (Universitat Autònoma de Barcelona, 1990).

És professor de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), investigador a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB) i director de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Professor Titular de Ciència Política (UAB), des de 1993. Professor visitant a les universitats de Warwick, UK (1995) i Bath, UK (1998 i 2002). Ha impartit docència en programes de doctorat i postgrau a universitats europees (Regne Unit, Itàlia) i llatinoamericanes (Argentina, Brasil, Mèxic).

Ha desenvolupat recerca bàsica i aplicada en els següents camps: anàlisi de polítiques públiques (estats de benestar i polítiques urbanes); govern local i municipalisme; innovació democràtica i moviments socials.

Les seves publicacions més recents sónEl Municipalisme del bé comú (Icària, 2016),Movimientos sociales y derecho a la Ciudad (Icària, 2018) i Canvi d'època i de polítiques públiques a Catalunya (Galàxia, 2019).

— Antoni Pelegrín López

Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona

Va estudiar dret a la Universitat Autònoma de Barcelona i és fiscal de carrera des de l'any 1990. Inicialment va ser fiscal als jutjats d'instrucció de Rubí, L'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, fins que va passar a formar part de la secció de medi ambient i posteriorment de la secció de delictes econòmics. L'any 2007 va encarregar-se de la nova secció de delictes urbanístics de la Fiscalia Provincial de Barcelona, fins que l'any 2012 aquesta secció es va fusionar amb la secció de medi ambient i des d'aleshores és el delegat de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme, que comprèn les dues matèries.

Ha escrit articles a la revista QDL sobre responsabilitat penal d'autoritats i funcionaris públics en delictes ambientals i urbanístics, el tràfic d'influències, les negociacions prohibides a funcionaris o la malversació del patrimoni públic.

— Albert Calduch Estrem

Advocat especialista en dret ambiental

Albert Calduch Estrem exerceix d'advocat des de fa més de vint anys, la major part portant assumptes de naturalesa ambiental.

Es va llicenciar en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el premi extraordinari de la llicenciatura. Ha fet classes de dret a la Universitat Autònoma de Barcelona i xerrades tècniques en dependències municipals i privades. La seva especialitat és el medi ambient, àrea en la qual ha assessorat multitud de grups ecologistes, plataformes veïnals, ajuntaments i administracions.

En aquest camp ha obtingut sentències guanyades contra multinacionals de l'abast de BASF o LAFARGE en totes les instàncies espanyoles. Ha aconseguit clausurar instal·lacions productores elèctriques, instal·lacions industrials i activitats contaminants.

— Marc Font Rivas

Periodista del diari Públic

Llicenciat en periodisme (UPF) i postgrau en Economia Social i Solidària, ha treballat a la Directa, Crític i al programa de La Sexta Malas Compañías, entre d'altres mitjans. Actualment és el coordinador de Públic, l'edició en català del diari publico.es.

— Cristina Sáez Torres

Periodista de La Vanguardia

Cristina Sáez és periodista especialitzada en ciència, salut, medi ambient i cultura digital. Escriu a La Vanguardia i col·labora amb el CCCB, l'Agencia Sinc i Gut Microbiota for Health. Al llarg de la seva carrera també ha treballat amb el Magazine, National Geographic ciència, Muy Interesante, Quo México, Historia y Vida, Mètode i els diaris Público i Avui, entre d'altres.

Durant 12 temporades va dirigir i presentar el programa de televisió "La Malla Tendències", de ciència, pensament i cultura digital emès a través de la Xarxa de Televisions Locals. I al llarg de cinc temporades va ser guionista del programa de TVE "Redes", dirigit per Eduard Punset.

Ha rebut diversos guardons al llarg de la seva trajectòria, com el premi Accenture 2019 a la categoria d'economia i innovació pel reportatge "La economía del sueño", publicat al Magazine. També ha estat reconeguda amb el Boerhinger Ingelheim, el 2015, per un reportatge sobre nous tractaments per al càncer; el Concha García Campoy per un reportatge sobre l'Alzheimer, ambdós també publicats al Magazine de La Vanguardia; així com el premi de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya de bones pràctiques de la comunicació no sexista (2012).

— Núria Espuny i Salvadó

Directora general de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya

Enginyera tècnica en Telecomunicacions i enginyera superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull. Postgrau en "Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-Govern"

Després d'una etapa en el sector privat, ha desenvolupat la seva carrera professional a la Generalitat de Catalunya en diversos càrrecs de gestió i direcció. Amb més de 20 anys d'experiència en els àmbits de xarxes informàtiques, telecomunicacions, sistemes d'informació, administració electrònica, simplificació de processos i govern obert, actualment és la Directora general de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.

Benvinguda de la 12a Jornada sobre transparència i crisi climàtica després de la COVID-19

Benvinguda i presentació a càrrec d'Eloi Badia, vicepresident de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Primera taula de la 12a Jornada de l'Aula de Transparència: Estem prou informats de la crisi climàtica?

Taula rodona moderada per Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'AMB, on intervenen Ana Romero, cap del Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'Àrea d'Ecologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Joan Ballester, Assistant Research Professor de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Josep Perelló, professor agregat del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona, líder del grup OpenSystemsUB i María Garcia, responsable de l'Àrea de contaminació atmosfèrica d'Ecologistes en Acció de Catalunya i portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire de Catalunya.

Segona taula de la 12a Jornada de l'Aula de Transparència: Les mesures existents són eficients? Experiències i propostes per revertir els efectes del canvi climàtic

Taula rodona moderada per Ricard Gomà, director de l'IERMB, on intervenen Gabriel Borràs, cap de l'Àrea d'Adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, Irma Ventayol, coordinadora de l'Oficina de Sostenibilitat d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i Elena Domene, cap de l'Àrea de Sostenibilitat Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Tercera taula de la 12a Jornada de l'Aula de Transparència: Hi ha transparència en la crisi climàtica? Efectes col·laterals

Taula rodona moderada per Cristina Sáez, periodista de La Vanguardia, on intervenen Antoni Pelegrín, fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Albert Calduch, advocat especialista en dret ambiental i Marc Font, periodista del diari Públic.

Clausura de la 12a Jornada sobre transparència i crisi climàtica després de la COVID-19

Clausura a càrrec de Núria Espuny, directora general de Transparència i Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.