El nou paradigma de la transparència metropolitana: Reptes del nou govern

decorativa


L'Agència de Transparència de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ofereix, en el marc de la formació continuada, un seminari comparat sobre els reptes de la transparència aplicada a l'àmbit metropolità. Creiem que el canvi de paradigma que ofereix la transparència i el bon govern té un abast en què és imprescindible l'intercanvi de les bones pràctiques. Hi ha qüestions controvertides com les dades massives o bigdata i la protecció de dades personals, el dret d'accés, el coneixement dels diversos models, la consciència de les dificultats en els processos de canvi de governança, les formes de contractació pública, i les noves dinàmiques de relació entre públic i privat a través de l'exigència de transparència i ètica pública. Per això convidem experts, acadèmics i responsables públics a generar una àgora de reflexió compartida amb la ciutadania que ens permeti avançar en consensos i accions de progrés.
En el següent apartat podreu accedir als vídeos íntegres de les ponències així com als currículums vitae dels ponents i materials utilitzats en les presentacions.
Programa del primer seminari internacional.
Inauguració a càrrec de la Sra. Ada Colau Ballano, presidenta de l'Àrea Metropoloitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona i de la Sr. M. Barberà, vicedegana de l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés
imatges del congrés