On va el diner públic?

Piles de monedes amb un arbre al damunt

L'Àrea Metropolitana de Barcelona té un pressupost de 825.938.661,36 euros per a l'any 2020.

Aquests diners es destinen a finançar les despeses de mobilitat i transport, cicle de l'aigua, prevenció i gestió de residus, inversions i gestió del territori, polítiques socials municipals, cooperació al desenvolupament internacional, promoció del desenvolupament econòmic i social de l'àrea metropolitana, planificació estratègica i altres.Pressupost de l'AMB 2022

Més informació sobre els pressupostos de l'AMB