Conèixer l'Agència de Transparència

imatge d'un roure
L'Agència de Transparència ha estat creada en el nou mandat de govern de l'AMB (2015-2019) com un òrgan potenciador de la transparència i el bon govern. Les seves funcions van ser assignades en data 14 de desembre de 2015.

MISSIÓ: Ser un instrument al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, entitats vinculades i prestadores de serveis que ha de promoure la transparència i el bon govern com un procés integrat al llarg del cicle de gestió de l'activitat pública metropolitana.

FUNCIONS: Promoure i coordinar accions de foment de la transparència, mitjançant la formació, la creació i l'adaptació de protocols interns, la construcció de nous indicadors, l'enfortiment de l'ètica pública i el treball transversal amb els actors públics i privats.

PROCÉS: L'Agència de transparència és conscient de la necessitat de construir un itinerari de procés per a la implementació de la nova cultura de transparència que la legislació exigeix, ja que aquesta planteja molts reptes.
És per això que prioritzem una metodologia transversal i participativa que permeti un apoderament col·lectiu i la posada en valor de la contribució de tots els treballadors públics en aquesta tasca.Decret de presidència d'assignació de funcions de l'Agència de Transparència

Publicació al BOPB del decret de funcions assignades a l'Agència de Transparència