Dades

Conèixer l'evolució del nombre de viatgers en serveis de transport de titularitat de l'AMB, estadístiques sobre mobilitat quotidiana de residents de l'àrea metropolitana de Barcelona, dades sobre metro i autobús i els indicadors de qualitat dels autobusos metropolitans de gestió indirecta.