Cohesió social

La cohesió social és un dels objectius de la creació de l'AMB i és el principi a través del qual es defineixen les polítiques d'urbanisme, de transport, de medi ambient, d'infraestructures i d'assistència als municipis metropolitans.

Passadís de l'estació de metro El Coll-Teixonera

L'objectiu és aconseguir un desenvolupament metropolità cohesionat i solidari, en el qual els beneficis, i els costos, de viure en l'entorn metropolità es distribueixin equitativament entre els seus habitants, independentment del municipi en què visquin.

Amb aquest objectiu, a les competències de l'AMB també s'uneixen les següents:
  • Promoció de polítiques plurimunicipals de foment de la cohesió social i de l'equilibri territorial.
  • Participació en la Comissió de Seguretat de l'àmbit territorial metropolità per fomentar polítiques de convivència ciutadana.