Polítiques del temps

Impuls a les polítiques del temps a la metròpolis per afavorir el paper dels municipis com a principals motors de les polítiques que promouen una nova organització del temps i la reforma dels horaris.

Declaració de Barcelona en polítiques del temps

$escapeTool.html($alt)

El temps també està a les teves mans

Organisme vinculat

$escapeTool.html($alt)