• Verificar documents oficials d'HMB

  Habitatge | En termini

  Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB).

 • Instància genèrica IMPSOL

  Habitatge | En termini

  Aquest tràmit permet presentar, per via telemàtica, una sol·licitud, comunicació o escrit sobre qualsevol assumpte competència de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), sempre que no existeixi un procediment específic per tramitar-lo.

 • Sol·licitud d'informació sobre els habitatges de l'IMPSOL

  Habitatge | En termini

  L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) és l'organisme de l'AMB que promou habitatge amb protecció oficial als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres funcions.

 • Verificar documents oficials de l'IMPSOL

  Habitatge | En termini

  Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).

eFact

$escapeTool.html($alt)