Cicle de l'aigua

El cicle de l'aigua comprèn les activitats de captació i potabilització de l'aigua, la distribució i el consum, la depuració de les aigües residuals per tal que siguin tornades al medi natural sense perjudicar-ho o bé perquè siguin regenerades i reutilitzades per a usos d'aigua no potable.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona té competències sobre la majoria d'aquestes activitats i això afavoreix una gestió integral del subministrament d'aigua potable i del sanejament a l'àmbit metropolità.

L'aigua a l'àrea metropolitana