Gestió de la qualitat

La política de qualitat i medi ambient és l'eix vertebrador de l'estratègia d'actuació de l'AMB. Aquesta política recull un seguit de principis que ha d'assumir tant el personal de l'AMB com els seus proveïdors. Aquests principis, també s'apliquen als sistemes específics relacionats amb el medi ambient, com ara el Servei de Sanejament i Inspecció (SSI) i les acreditacions del laboratori d'anàlisi.