Informació general

El laboratori dóna suport tècnic als diferents serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en tot allò relacionat amb l'anàlisi de mostres ambientals. Situat a Viladecans, té una llarga trajectòria en l'anàlisi mediambiental i disposa d'unes instal·lacions amb les tècniques instrumentals més avançades d'anàlisi química i microbiològica.

Laboratori de l'AMB
Dades de contacte

On som?

Assajos d'aire
Laboratori de l'AMB a l'EDAR de Sant Feliu
Riera la Salut, s/n I 08980 Sant Feliu de Llobregat

Assajos microbiològics
Laboratori de l'AMB a l' EDAR BESÒS
Av. Litoral s/n, cantonada Moll de la Vela I 08019 Barcelona

Per facilitar l'entrega de mostres es prega contactar prèviament amb el Laboratori:
laboratori@amb.cat
93 633 09 13

Adreça postal:

Àrea Metropolitana de Barcelona
Laboratori de l'AMB
Zona Franca , Carrer 62, núm 16-18
08040 Barcelona