Ambientalizació de contractes

En aquest apartat web s'inclou informació sobre l'ambientalització de contractes i sobre manuals de referència per ambientalitzar progressivament la contractació de les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB i també dels ajuntaments.

Sobre l'ambientalització
Actualment s'està portant a terme la implementació del Pla d'ambientalització de la contractació a l'AMB (2014-2020), que dóna compliment a l'eix 4 del PSAMB (Mitjans de produció i consum). Aquest serà el full de ruta que regirà la incorporació de criteris ambientals (hipocarbònics en alguns casos) als plecs de condicions tècniques dels futurs contractes de l'AMB.

A continuació, es pot consultar la informació detallada dels plecs ambientalitzats en el marc del Pla d'ambientalització de la contractació a l'AMB:

Servei de manteniment integral de la xarxa de parcs de l'AMB (2014-2020): Servei integral dels equips multifuncionals de l'AMB i els seus ens dependents (2014-2018): Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers nocturn a Barcelona i altres municipis de l'àmbit nord de l'AMB (2015-2020): Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers nocturn a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i altres municipis del Baix Llobregat (2015-2017): Servei d'activitats i visites del Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de l'AMB (2014-2016): Adquisició de vehicles elèctrics per al parc mòbil de l'AMB, per un mínim de 10 vehicles (2015): Servei de transport del personal de l'AMB (2016): Servei de manteniment de nou ascensors i tres muntacàrregues dels edificis seu de l'AMB (2016-2019):
Servei de neteja i jardineria institucional dels edificis seu de l'AMB (2016-2018): Servei de manteniment integral dels edificis seu de l'AMB (2016-2018): Explotació, conservació i manteniment de la planta de tractament de fangs de Sant Adrià de Besòs (2016-2018):
Serveis d'empreses externes per a l'explotació de la planta de compostatge de Sant Cugat (2016-2017): Contractació d'un operador per a la gestió local de la deixalleria de Can Calopa al municipi de Sant Cugat del Vallès (2016-2017): Subministrament de material d'oficina i del paper multifunció període 2017-2019:
Projectes i adhesions
L'AMB participa en les següents iniciatives europees de foment de la contractació pública sostenible:
 • Xarxa Europea de Contractació Sostenible Procura+, coordinada per ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat
  L'AMB forma part de la Xarxa Europea Procura+, formada per unes 40 administracions públiques de caire local o regional, de 18 països diferents, amb l'objectiu de connectar, intercanviar i actuar per la sostenibilitat i la innovació en les adquisicions.
 • GPP 2020 - Contractació pública per a una economia baixa en carboni
  L'AMB ha estat membre associat del projecte GPP 2020 (Green Public Procurement), que tenia per objectiu difondre arreu d'Europa una contractació pública de baixes emissions de carboni en suport dels objectius de la UE d'assolir, de cara al 2020, una reducció del 20% de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, un augment del 20% en l'ús d'energies renovables i un augment del 20% de l'eficiència energètica.

  Com a membre associat, l'AMB va portar a terme licitacions públiques baixes en carboni i va participar en les activitats de capacitació i formació organitzades durant el projecte.

  GPP 2020
 • SPP Regions - Xarxes regionals per la contractació sostenible
  El projecte SPP Regions promou la creació i/o ampliació de 7 xarxes regionals europees d'administracions locals que treballen conjuntament en matèria de contractació pública sostenible (SPP) i contractació pública innovadora (PPI). Les xarxes de municipis es marquen l'objectiu de col·laborar per a l'elaboració de licitacions que contribueixin a trobar solucions eco-innovadores i alhora, generar capacitació i establir mecanismes de transferència de coneixements pel que fa a les activitats de contractació sostenible i innovadora. El conjunt de licitacions dins el projecte arribaran a assolir estalvis de 54,3 GWh/any d'energia primària i a desenvolupar energies renovables per 45 GWh/any.

  L'AMB participa en el projecte SPP Regions com a membre actiu de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, una de les 7 xarxes integrants del projecte.

  Web SPP Regions

  Web de l'ICLEI
 • GPP Helpdesk
  Iniciativa europea de bones pràctiques en la contractació pública. Amb la missió principal de promoure i difondre informació sobre pràctiques GPP, i per proporcionar respostes oportunes i precises a les preguntes de les parts interessades.

  Informació de contacte
Recursos
L'Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d'un seguit de publicacions amb informació pràctica i exhaustiva per ambientalitzar progressivament la contractació de les empreses pròpies i concessionàries de l'AMB. A més, es distribueixen als ajuntaments que estiguin ambientalitzant els seus contractes.

Web de compra responsable:

L'AMB ha creat el portal de compra responsable amb l'objectiu donar a conèixer aspectes ambientals a integrar en la compra de productes i en la contractació de serveis. També s'hi inclouen consells sobre bones pràctiques a portar a terme per les administracions i les empreses per reforçar les millores ambientals assolides per la contractació, com la racionalització de les necessitats, el bon ús dels productes, el seguiment dels serveis, la formació del personal o la difusió dels aspectes de sostenibilitat. El portal web facilita informació sobre compra responsable (i contractació) als municipis i a les empreses vinculades a les àrees de l'AMB.

Compra responsable
Marc legal
Per conèixer els detalls del marc legal de la introducció de criteris ambientals en la contractació pública consulteu l'apartat d'ambientalització de contractes de l'Àrea d'Administració.

Ambientalització de contractes
Contacte
La Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB ofereix suport tècnic a la resta de departaments i serveis de l'AMB en la introducció de criteris de sostenibilitat en els plecs de contractació.

Per més informació, poseu-vos en contacte amb l'Elena Lacort (elacort@amb.cat)

Publicacions de referència